Priročnik »POMOČ PRI PREVZEMU KMETIJE«


 • Datum objave 03.11.2023

Priročnik »POMOČ PRI PREVZEMU KMETIJE«

 • Datum objave 03.11.2023

* Priročnik je v pripravi.


KAZALO

 1. Izobraževanje s področja kmetijstva, gozdarstva in sorodnih smeri
 2. Odločitve o prenosu kmetije
 3. Novi pristopniki v kmetijstvu
 4. Prevzem nosilstva in oblike zaposlitve
 5. Lastniški prevzem kmetije
 6. Možnosti za tiste ki predajajo kmetijo
 7. Podpore za mlade kmete v Skupni kmetijski politiki
 8. Pridobitev povratnih sredstev
 9. Najem in nakup zemlje
 10. Socialni transferji za mlade kmete
 11. Davki
 12. Svetovanje mladim kmetom
 13. Obvladovanje tveganj
 14. Povezovanje in iskanje trga
 15. Na koga se obrniti v primeru težav?

 1. Izobraževanje s področja kmetijstva, gozdarstva in sorodnih smeri

 • Izbira srednje šole
 • Izbira fakultete
 • Prakse doma in v tujini
 • Dodatna izobraževanja
 • Nacionalne poklicne kvalifikacije

 

 1. Odločitve o prenosu kmetije

 • Odločitev kdo bo prevzel kmetijo (priprava otroka na prevzem kmetije od malih nog)
 • Kako se pogovoriti z ostalimi otroki
 • Dogovori o izplačilu dediščin

 

 1. Novi pristopniki v kmetijstvu

 

 1. Prevzem nosilstva in oblike zaposlitve

 

 1. Lastniški prevzem kmetije

 

 1. Možnosti za tiste ki predajajo kmetijo

 

 1. Podpore za mlade kmete v Skupni kmetijski politiki

 

7.1 Možnosti kandidiranja mladega prevzemnika 

Vse o razpisu za mlade kmete

 

7.2 Možnosti kandidiranja nove pristopnike 

 

7.3 Ugodnosti na investicijskih razpisih 

Vse ugodnosti jih imajo mladi na drugih razpisih

 

7.4 Plačilo za mlade kmete 

 

7.5 Medgeneracijski prenos znanja (podpora za prenosnike kmetijskih gospodarstev)
 1. Pridobitev povratnih sredstev

 1. Najem in nakup zemlje

 • Ugodnosti za mlade kmete
 • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
 • Povratna sredstva za nakup zemlje

 

 1. Socialni transferji za mlade kmete

 • Otroški dodatki
 • Štipendije za otroke
 • Dodatki za velike družine
 • Ostali transferji

 

 1. Davki

 • Prednosti vodenja knjigovodstva (različne oblike knjigovodstva)
 • Dohodnina in olajšave
 • Katastrski dohodek
 • Sistem DDV, pavšal

 

 1. Svetovanje mladim kmetom

 • Javna služba kmetijskega svetovanja
 • Ostale javne službe na področju kmetijstva
 • Podporno okolje pri pridobivanju novih znanj in izkušenj

 

 1. Obvladovanje tveganj 

 1. Povezovanje in iskanje trga

 1. Na koga se obrniti v primeru težav? 

 • Psihičnih
 • Finančnih
 • Pravnih
 • Socialnih
 • Ostalo

 

Deli z drugimi