POSTOPEK CELOVITE PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE ZA STRATEŠKI NAČRT SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE 2023–2027 ZA SLOVENIJO

Na podlagi odločbe št. 35409-22/2020/20 z dne 26. 3. 2020, v kateri je Ministrstvo za okolje in prostor odločilo, da je v postopku priprave Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo treba izvesti presojo vplivov na okolje, vključno s presojo sprejemljivosti na varovana območja narave, sta bila pripravljena okoljsko poročilo in dodatek za varovana območja narave.

Ministrstvo za okolje in prostor je julija 2022 podalo mnenje o ustreznosti okoljskega poročila, št. 35409-494/2021/39 z dne 7. julij 2022. Na podlagi pozitivnega mnenja Ministrstva za okolje in prostor se je pričel postopek javne razgrnitve, ki je trajal od 11. julija 2022 do vključno 11. avgusta 2022.

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 27. 9. 2022 v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) izdalo odločbo o potrditvi sprejemljivosti, št. 35409-570/2022-10 z dne 27. september 2022.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi