Sistem spremljanja in vrednotenja je zelo kompleksen sistem, ki zahteva natančno časovno načrtovanje posameznih aktivnosti.

Sistem spremljanja in vrednotenja sestavljajo deležniki, aktivnosti in mehanizmi za spremljanje in vrednotenje izvajanja PRP 2014–2020, pri čemer je bistvenega pomena koordinacija aktivnosti med izvajanjem in vrednotenjem PRP 2014–2020 ter vzpostavljen sistem spremljanja uporabe rezultatov vrednotenj – follow-up.

Sistem spremljanja in vrednotenja v okviru PRP 2014–2020 je zasnovan tako, da v največji možni meri upošteva potrebe za zagotovitev ustrezne podpore procesu vrednotenja in jasno določa obveznosti posameznih deležnikov. Zelo pomembna vidika sistema spremljanja in vrednotenja sta tudi transparentnost in odgovornost posameznih deležnikov.

Namen sistema spremljanja in vrednotenja je:

– prikazati napredek in dosežke politike razvoja podeželja ter ocena vpliva, uspešnosti, učinkovitosti in pomembnosti posredovanj v okviru politike razvoja podeželja;

– prispevati k bolj ciljno usmerjeni podpori za razvoj podeželja;

– podpreti skupni proces pridobivanja znanja in izkušenj, ki je povezan s spremljanjem in vrednotenjem.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi