Na podlagi 79. člena Uredba (EU) 2021/2115 o strateških načrtih SKP nacionalni organ upravljanja po posvetovanju z odborom za spremljanje določi merila za izbor intervencij v zvezi z naslednjimi vrstami intervencij: naložbe, vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in novih kmetov ter zagon podeželskih podjetij, sodelovanje, izmenjava znanja in širjenje informacij. Namen teh meril za izbor je zagotoviti enako obravnavo vlagateljev, boljšo uporabo finančnih sredstev in ciljno usmerjenost podpore v skladu z namenom intervencij.

Merila za izbor operacij – intervencije EKSRP:

Merila za izbor operacij v okviru SN SKP 2023 – 2027 za Slovenijo – intervencije EKSRP – 4.sprememba

Merila za izbor operacij – intervencija LEADER:

Merila za izbor operacij v okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike 20232027 za Slovenijo intervencija LEADER

Merila za izbor operacij – intervencije v čebelarskem sektorju:

Merila za izbor operacij v okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 – 2027 za Slovenijo – intervencije v čebelarskem sektorju

Metodologija izračuna pavšalnega zneska za vzdrževanje trotovskih linij in za zagotavljanje opraševanja čebeljih matic drugim čebelarjem ter stroška na enoto za vzrejo gospodarskih in rodovniških čebeljih matic v okviru podintervencije SI03.01 Subvencioniranje vzreje čebeljih matic iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo

Merila za izbor operacij – vinski sektor:

Merila za izbor operacij v okviru SN 2023–2027– vinski sektor – 1. sprememba

Metodologija

Metodologija izračuna stroška na enoto za stroške dela v okviru intervencij Regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških proizvodih, LEADER, Podpora za projekte EIP, Podpora za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti, Spodbujanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju in Konzorciji institucij znanja v podporo prehodu kmetijstva v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno:

Metodologija izračuna stroška na enoto za stroške dela v okviru intervencij Regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških proizvodih, LEADER, Podpora za projekte EIP, Podpora za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti, Spodbujanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju in Konzorciji institucij znanja v podporo prehodu kmetijstva v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo

Metodologija izračuna standardnega stroška na enoto za stroške prenosa znanj, podintervencija Izmenjava znanj in prenos informacij, intervencija Izmenjava znanj in prenos informacij ter usposabljanja svetovalcev:

Metodologija izračuna standardnega stroška na enoto za stroške prenosa znanj v okviru podintervencije Izmenjava znanj in prenos informacij intervencije Izmenjava znanj in prenos informacij ter usposabljanja svetovalcev iz Strateškega načrta skupne kmetijske

Metodologija izračuna standardne lestvice stroška na enoto za kilometrino za uporabo lastnega, službenega oziroma najetega prevoznega sredstva za namen izvajanja intervencije Podpora za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti, Podpora za projekte EIP, intervencije Spodbujanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju, intervencije Regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških proizvodih ter intervencije Konzorciji institucij znanja v podporo prehodu kmetijstva v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno:

Metodologija izračuna standardne lestvice stroška na enoto za kilometrino za uporabo lastnega, službenega oziroma najetega prevoznega sredstva za namen izvajanja intervencije Podpora za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti, Podpora za projekte EIP, intervencije Spodbujanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju, intervencije Regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških proizvodih ter intervencije Konzorciji institucij znanja v podporo prehodu kmetijstva v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno iz Strateškega načrta 2023-2027

Prijava na e-novice

Deli z drugimi