Na podlagi 79. člena Uredba (EU) 2021/2115 o strateških načrtih SKP nacionalni organ upravljanja po posvetovanju z odborom za spremljanje določi merila za izbor intervencij v zvezi z naslednjimi vrstami intervencij: naložbe, vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in novih kmetov ter zagon podeželskih podjetij, sodelovanje, izmenjava znanja in širjenje informacij. Namen teh meril za izbor je zagotoviti enako obravnavo vlagateljev, boljšo uporabo finančnih sredstev in ciljno usmerjenost podpore v skladu z namenom intervencij.

 

Merila za izbor operacij – intervencija LEADER:

Merila za izbor operacij v okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike 20232027 za Slovenijo intervencija LEADER

Merila za izbor operacij – intervencije v čebelarskem sektorju:

Merila za izbor operacij v okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 – 2027 za Slovenijo – intervencije v čebelarskem sektorju

Merila za izbor operacij – intervencije EKSRP:

Merila za izbor operacij v okviru SN SKP 2023 – 2027 za Slovenijo – intervencije EKSRP – 1.sprememba

Merila za izbor operacij – vinski sektor:

Merila za izbor operacij v okviru SN 2023–2027– vinski sektor

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi