Program razvoja podeželja
2014-2020
(prehodno obdobje do 2022)

Skupna kmetijska politika
2023 - 2027

Javni razpisi

Podukrep 7.3 - Javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski regiji

Datum objave: 26. 11. 2021 Rok za prejem vlog: 26. 1. 2022

3. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo


podukrep 19.3 - 4,2 milijona evrov za več sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami

Datum objave: 26.11.2021 Rok za prejem vlog: 14.2.2022

6. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine


podukrep 16.4 - Dva javna razpisa za sodelovanje za vzpostavitev lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzifikacijo dejavnosti na kmetijah

Datum objave: 19.11.2021 Rok za prejem vlog: 10.2.2022

4. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem


Napovednik dogodkov

16. november
07. december

Najava objave usposabljan JN DŽ govedoreja 2021 

Vsak, ki se je vključil v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, na področju govedoreje (ukrep DŽ, na področju govedoreje), se mora za ta ukrep udeležiti rednega štiriurnega usposabljanja. Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo z vsebinami povezanimi z dobrobitjo živali, ter s pridobljenim znanjem in informacijami …


01. december
03. december

Lombergarjevi dnevi 2021

Lombergarjevi dnevi so eden izmed osrednjih dogodkov Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, ki bodo letos v treh dneh združil znanstvenike, strokovne delavce in kmetovalce iz vinogradniške, poljedelske in sadjarske pridelave in proizvodnje. Gre za strokovne posvete, na katerih bomo skupaj s tujimi in domačimi strokovnjaki predstavili aktualne izzive, rešitve le teh in nekatere tehnološke novosti. LOMBERGARJEVI …


02. december

Spletna predstavitev dveh javnih razpisov za projekte EIP iz ukrepa Sodelovanje PRP 2014-2020

Vljudno vabljeni na spletno predstavitev javnih razpisov za dva javna razpisa za projekte Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) iz ukrepa M16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki sta bila objavljena v Uradnem listu RS 22. 10. 2021, ki bo v  četrtek, 2. 12. 2021, ob 10:00 (registracija 9:30 – 10:00) na spletni povezavi webex: https://mkgp.webex.com/mkgp/j.php?MTID=m0d6ec1ceb34660db3a802a52896fa514 …


07. december

7. Evropski kongres mladih kmetov – Mladi kmetje kot vzor odpornosti

Vabljeni k spremljanju 7. Evropskega kongresa mladih kmetov, ki bo pod naslovom “Mladi kmetje kot vzor odpornosti” potekal v četrtek, 9. decembra 2021, v Bruslju. Slovenijo bodo na kongresu zastopali Gregor Slavec, prejemnik naziva Inovativni mladi kmet 2021, predstavniki Zveze slovenske podeželske mladine in evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP). Gregor Slavec se bo potegoval tudi …


13. december
14. december

Strokovni posvet in delavnica Javne službe nalog genske banke

Javna služba nalog genske banke vas vljudno vabi na spletna dogodka: Strokovni posvet z naslovom »Pomen genskih bank v živinoreji« bo potekal 13. decembra 2021. Delavnico z naslovom »Izboljšanje prepoznavnosti in vrednosti avtohtonih pasem ter promocija izdelkov« bodo izvedli 14. decembra 2021. Dogodka bosta potekala preko platforme Zoom. Prijavite se na e-naslov: tina.flisar@bf.uni-lj.si. Po prijavi …


Javni razpisi

Šifra Naziv razpisa Objavljeno Rok Sredstva

Dogodki

16. november
07. december

Najava objave usposabljan JN DŽ govedoreja 2021 

Vsak, ki se je vključil v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, na področju govedoreje (ukrep DŽ, na področju govedoreje), se mora za ta ukrep udeležiti rednega štiriurnega usposabljanja. Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo z vsebinami povezanimi z dobrobitjo živali, ter s pridobljenim znanjem in informacijami …


01. december
03. december

Lombergarjevi dnevi 2021

Lombergarjevi dnevi so eden izmed osrednjih dogodkov Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, ki bodo letos v treh dneh združil znanstvenike, strokovne delavce in kmetovalce iz vinogradniške, poljedelske in sadjarske pridelave in proizvodnje. Gre za strokovne posvete, na katerih bomo skupaj s tujimi in domačimi strokovnjaki predstavili aktualne izzive, rešitve le teh in nekatere tehnološke novosti. LOMBERGARJEVI …


02. december

Spletna predstavitev dveh javnih razpisov za projekte EIP iz ukrepa Sodelovanje PRP 2014-2020

Vljudno vabljeni na spletno predstavitev javnih razpisov za dva javna razpisa za projekte Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) iz ukrepa M16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki sta bila objavljena v Uradnem listu RS 22. 10. 2021, ki bo v  četrtek, 2. 12. 2021, ob 10:00 (registracija 9:30 – 10:00) na spletni povezavi webex: https://mkgp.webex.com/mkgp/j.php?MTID=m0d6ec1ceb34660db3a802a52896fa514 …


07. december

7. Evropski kongres mladih kmetov – Mladi kmetje kot vzor odpornosti

Vabljeni k spremljanju 7. Evropskega kongresa mladih kmetov, ki bo pod naslovom “Mladi kmetje kot vzor odpornosti” potekal v četrtek, 9. decembra 2021, v Bruslju. Slovenijo bodo na kongresu zastopali Gregor Slavec, prejemnik naziva Inovativni mladi kmet 2021, predstavniki Zveze slovenske podeželske mladine in evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP). Gregor Slavec se bo potegoval tudi …


13. december
14. december

Strokovni posvet in delavnica Javne službe nalog genske banke

Javna služba nalog genske banke vas vljudno vabi na spletna dogodka: Strokovni posvet z naslovom »Pomen genskih bank v živinoreji« bo potekal 13. decembra 2021. Delavnico z naslovom »Izboljšanje prepoznavnosti in vrednosti avtohtonih pasem ter promocija izdelkov« bodo izvedli 14. decembra 2021. Dogodka bosta potekala preko platforme Zoom. Prijavite se na e-naslov: tina.flisar@bf.uni-lj.si. Po prijavi …


Želite biti obveščeni o aktualnih novicah?

Prijavite se na tedenske e-novice

v programskem obdobju 2014-2020 (do 31. 12. 2020)

EKOLOŠKO KMETIJSTVO

350+ NALOŽB NA EKOLOŠKIH KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH
110+ NALOŽB V PREDELAVO IN TRŽENJE EKOLOŠKIH PROIZVODOV
28 PROJEKTOV ZA NOVO SODELOVANJE V SHEMAH KAKOVOSTI
3.570 KMETIJSKIH GOSPODARSTEV VKLJUČENIH V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE
47.420 HA POVRŠIN, VKLJUČENIH V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE

INFRASTRUKTURA NA PODEŽELJU

480 KM + 170 KM ZGRAJENIH IN OBNOVLJENIH GOZDNIH VLAK
35 KM + 4 KM ZGRAJENIH IN OBNOVLJENIH GOZDNIH CEST
4.650+ HA ZEMLJIŠČ, VKLJUČENIH V AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH

GENERACIJSKA POMLADITEV V KMETIJSTVU

1.418 MLADIH PREVZEMNIKOV KMETIJ
32.390+ HA PRENESENIH ZEMLJIŠČ NA MLADE PREVZEMNIKE KMETIJ
480 KM + 170 KM ZGRAJENIH IN OBNOVLJENIH GOZDNIH VLAK
30 LET POVPREČNA STAROST PREVZEMNIKA KMETIJE
41% NALOŽB V KMETIJSKA GOSPODARSTVA SO IZVEDLI MLADI PREVZEMNIKI

PODNEBNE SPREMEMBE IN KMETIJSTVO

430+ NALOŽB V MREŽE PROTI TOČI
325 NALOŽB V MALE NAMAKALNE SISTEME IN NAMAKALNO OPREMO
2.190+ HA  NAMAKALNIH POVRŠIN
200+  NALOŽB V RASTLINJAKE IN OPREMO

KONKURENČNOST KMETIJSKEGA, ŽIVILSKEGA IN GOZDARSKEGA SEKTORJA

1.480+ NALOŽB V POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
400+ NALOŽB V NEPREMIČNINE IN OPREMO
720+ NALOŽB V MEHANIZACIJO
850+ NALOŽB V GOZDARSKO MEHANIZACIJO IN PREDELAVO LESA
300+NALOŽB V PREDELAVO IN TRŽENJE
150+ NALOŽB V SEKTOR KMETIJSTVO
100+ NALOŽB V SEKTOR ŽIVILSKO PREDELOVALNE INDUSTRIJE
30+ NALOŽB V MEŠANI SEKTOR

LOKALNI RAZVOJ

37 LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (LAS)
100% POKRITOST OZEMLJA SLOVENIJE Z LAS-I
525  ODOBRENIH PROJEKTOV LEADER
67% PROJEKTOV, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU OSNOVNIH STORITEV

PRENOS ZNANJA IN SODELOVANJE

96.550+ UDELEŽENCEV USPOSABLJANJ
22.590+ PREJEMNIKOV INDIVIDUALNIH SVETOVANJ
25 ODOBRENIH PROJEKTOV SODELOVANJA V KRATKIH DOBAVNIH VERIGAH
340 VKLJUČENIH KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V KRATKE DOBAVNE VERIGE
31 ODOBRENIH PROJEKTOV SODELOVANJA PRI DIVERZIFIKACIJI DEJAVNOSTI NA KMETIJI
126 PARTNERJEV PRI DIVERZIFIKACIJI DEJAVNOSTI NA KMETIJI

VARSTVO OKOLJA

335.790+ HA POVRŠIN NA OBMOČJIH Z OMEJENIMI MOŽNOSTMI (OMD)
46.570+  KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V OMD
6.780 KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V KMETIJSKO-OKOLJSKIH-PODNEBNIH UKREPIH (KOPOP)
99.620+ HA NETO POVRŠIN V KOPOP
145 KM PODPRTIH MEJIC
37.840+ HA POVRŠIN, KI PRISPEVAJO K VAROVANJU VODNIH VIROV

mio EUR

razpoložljivih sredstev za celotno programsko obdobje 2014-2020, ki je bilo podaljšano do l. 2022

mio EUR

odobrenih sredstev do 30. 10. 2021

mio EUR

izplačanih sredstev do 30. 10. 2021

objavljenih javnih razpisov v tem programskem obdobju

do 30. 10. 2021

Imate za nas vprašanje?

Vprašajte nas!

Izpostavljene vsebine

Aktualne vsebine iz Programa razvoja podeželja

Media
close

Prijava na e-novice