SE IZVAJA

2023

 • Začetek izvajanja Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo

IZVEDENO V 2022

28. 10. 2022:

Evropska komisija potrdila Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027

september 2022:

Strateški načrt SKP 2023–2027, ki je bil 28. 9. potrjen na Vladi RS, posredovan v presojo Evropski komisiji

27. 9. 2022:

Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru postopka Celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) dne 27. 9. 2022 izdalo odločbo o sprejemljivosti izvedbe Strateškega načrta na okolje.

11. 7. – 11. 8. 2022:

Javna razgrnitev Okoljskega poročila in Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo

31. 3. 2022: 

Prejeli smo uradne pripombe Evropske komisije na Strateški načrt (na povezavi najdete tudi formalni odziv Slovenije na pripombe Evr. komisije)

2022 – splošno:

 • Tekom priprave Strateškega načrta je potekalo tudi neformalno usklajevanje z Evropsko komisijo in sodelovanje s partnerji in deležniki.

IZVEDENO v 2021

23. 12. 2021

 • Vlada Republike Slovenije potrdila predlog Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo.
 • Predlog Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo uradno posredovan v presojo Evropski komisiji

6. 12. 2021

 • Pošiljanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo na Vlado Republike Slovenije

4. 11. 2021 – 25. 11. 2021

 • Javna razprava o predlogu Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo vključno s široko javno razpravo preko spletnega dogodka, ki je bil organiziran 16. 11. 2021.

julij – avgust 2021

 • Izvedena javna razprava v obdobju 2. 7. 2021 – 15. 8. 2021 z devetimi razpravami po Sloveniji o predlogu Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo.

junij 2021

 • Sestanki s predstavniki kmetijskih sektorjev

maj 2021

 • Delavnice z imenovanimi člani delovnih skupin SKP in sestanki s predstavniki kmetijskih sektorjev

februar 2021

 • Delavnice z imenovanimi člani delovnih skupin SKP

11. 11. do 2. 12. 2020

 • Objavljen osnutek Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo z analizo stanja in identificiranimi potrebami ter izvedba javne razprave

Prijava na e-novice

Deli z drugimi