Avtor: Jernej Kavšek

Z namenom zagotavljanja primerljivosti rezultatov analiz med laboratoriji, ki bodo opravljali analize, smo na ministrstvu vzpostavili pravno podlago za spremljanje stanja kmetijkah tal. Spremljanje stanja kmetijskih tal se izvaja preko javnega pooblastila za dobo petih let. Vsi laboratoriji, ki bodo prejeli javno pooblastilo bodo analize kmetijskih tal izvajali po enotnih metodah, ki so medsebojno primerljive.

Razdelitev spremljanja kmetijskih tal

Spremljanje kmetijskih tal se na podlagi Zakona o kmetijstvu razdeli na krovno spremljanje kmetijskih tal in na spremljanje kmetijskih tal.

Izpolnjevanje pogojev za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal:

 • Nosilec javnega pooblastila za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal je lahko pravna oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje iz b28b. člena zakona o kmetijstvu.

Izpolnjevanje pogojev za spremljanje stanja kmetijskih tal:

 • Nosilec javnega pooblastila za spremljanje stanja kmetijskih tal je lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če izpolnjuje naslednje pogoje iz c28b. člena zakona o kmetijstvu.

Seznam javnih pooblastil za spremljanje stanja kmetijskih tal (presečni datum 1.1.2024)

Javno pooblastilo za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal

 • Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana, obdobje trajanja pooblastila: 1.1.2023-31.12.2027, laboratorijska oznaka: KR-KIS

Javno pooblastilo za spremljanje stanja kmetijskih tal

 • Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Zavod Murska Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota, obdobje trajanja pooblastila: 1.5.2023-30.4.2028, laboratorijska oznaka: S-KGZS MS
 • Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor; obdobje trajanja pooblastila: 1.5.2023-30.4.2028, laboratorijska oznaka: S-KGZS MB
 • Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj, obdobje trajanja pooblastila: 1.5.2023-30.4.2028, laboratorijska oznaka: S-KGZS PT
 • Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica, obdobje trajanja pooblastila: 1.5.2023-30.4.2028, laboratorijska oznaka: S-KGZS NG
 • Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana; obdobje trajanja pooblastila: 1.6.2023-31.5.2028, laboratorijska oznaka: S-GIS
 • Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor; obdobje trajanja pooblastila: 7.2023 – 30.6.2028; laboratorijska oznaka: S- NZLOH
 • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana; obdobje trajanja pooblastila: 1.9.2023 -31.8.2028; laboratorijska oznaka: S-BF-AGRO
 • Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec, obdobje trajanja pooblastila: 1.9.2023 -31.8.2028; laboratorijska oznaka: S-IHPS
 • 4A analiza zemlje in tekoča gnojila d.o.o., Varaždinska cesta 2, 2270 Ormož, obdobje trajanja pooblastila: 1. 12.2023 -30.11.2028; laboratorijska oznaka: S-4A

Zakonodaja

 • Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/0857/1290/12– ZdZPVHVVR, 26/1432/1527/1722/1886/21 – odl. US, 123/2144/22130/22 – ZPOmK-2 in 18/23)
 • Pravilnik o spremljanju stanja kmetijskih tal (Uradni list RS, št. 103/22)
 • Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal (Uradni list RS, št. 103/22).
 • Pravilnik o spremljanju stanja kmetijskih tal (Uradni list RS, št. 103/22)
 • Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal (Uradni list RS, št. 103/22).

Prijava na e-novice

Deli z drugimi