INFO točke so naslovi, kjer lahko dobite informacije o možnostih koriščenja sredstev za ukrepe iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014-2020) in za intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo (Strateški načrt SKP 2023-2027).

Informacije o koriščenju sredstev iz drugih virov evropske kohezijske politike in mednarodnih finančnih mehanizmov (Norveški finančni mehanizem, EGP, Švicarski prispevek) pa lahko dobite v okviru Fine EU točke – financiranje, EU sredstva, podpora.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

LOGO MKGP SLO Q

MKGP zagotavlja splošne informacije o ukrepih PRP 2014–2020 in intervencijah Strateškega načrta SKP 2023-2027 ter temeljne informacije o ukrepu 19 – Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER oziroma o intervenciji LEADER.

Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Kontaktni obrazec

 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

arkstrp

ARSKTRP nudi zainteresiranim podrobne informacije o vseh ukrepih PRP 2014-2020 in intervencijah Strateškega načrta SKP 2023-2027 (namen, vsebina, upravičene aktivnosti in stroški, merila za izbor in posebnosti), pogojih javnih razpisov in razpisni dokumentaciji ter načinu pridobivanja sredstev (postopki).

Dunajska 160, 1000 Ljubljana

www.arsktrp.gov.si

T: 01/58-07-792

e-pošta: aktrp@gov.si

 

 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

kmetijskogozdarskazbornica

KGZS nudi informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju in izvajanju ukrepov PRP 2014-2020 in intervencij Strateškega načrta SKP 2023-2027. KGZS je tudi nosilec izobraževanja za tiste upravičence, pri katerih je pogoj za pridobitev PRP sredstev obvezno izobraževanje (redno letno usposabljanje, ki se nanaša na kmetijsko-okoljsko-podnebne vsebine in ekološko kmetovanje).

www.kgzs.si

  • INFO točke za investicijske razpise v kmetijstvu in gozdarstvu:
Naziv zavoda Kontaktna oseba Telefon Elektronski naslov
KGZS – Zavod Ljubljana, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Špela Drnovšek 01 513 07 02 spela.drnovsek@lj.kgzs.si
KGZS – Zavod Ljubljana, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Valentina Šajn 01 513 07 16 valentina.sajn@lj.kgzs.si
KGZS – Zavod Kranj, Iva Slavca 1, 4000 Kranj Tomaž Cör 04 280 46 33 tomaz.cor@kr.kgzs.si
KGZS – Zavod Ptuj, Ormoška c. 28, 2250 Ptuj Felicita Domiter 02 749 36 39 felicita.domiter@kgz-ptuj.si
KGZS – Zavod Murska Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Simon Seči 02 539 14 42 simon.seci@kgzs-ms.si
KGZS – Zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor Gregor Kramberger 02 228 49 25 gregor.kramberger@kmetijski-zavod.si
KGZS – Zavod Novo mesto, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto Mira Kambič  Štukelj 07 373 05 74 mira.kambic-stukelj@kgzs-zavodnm.si
KGZS – Zavod Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje Maja Vodopivec 03 490 75 86 maja.vodopivec@ce.kgzs.si 
KGZS – Zavod Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje Darja Jeriček 02 824 69 23 darja.jericek@ce.kgzs.si
KGZS – Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica Michaela Vidič 05 335 12 12 michaela.vidic@go.kgzs.si 
KGZS – Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica Darja Zadnik 05 726 58 17 darja.zadnik@go.kgzs.si

 

  • INFO točke za potrebe razpisa za mlade kmete in medgeneracijski prenos znanja:

 

Naziv zavoda Kontaktna oseba Telefon Elektronski naslov
KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Jože Očko – nosilec ukrepa na KGZS 031 347 784 joze.ocko@kgzs.si
KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Barbara Trunkelj 041 366 516 barbara.trunkelj@kgzs.si
KGZS – Zavod Ljubljana, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Valentina Šajn 01 513 07 1 valentina.sajn@lj.kgzs.si
KGZS – Zavod Kranj, Iva Slavca 1, 4000 Kranj Ana Demšar Benedičič 04 280 46 34 ana.demsar-benedicic@kr.kgzs.si
KGZS – Zavod Ptuj, Ormoška c. 28, 2250 Ptuj Felicita Domiter 02 749 36 39 felicita.domiter@kgz-ptuj.si
KGZS – Zavod Murska Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Simon Seči 02 539 14 42, 041 208 236 simon.seci@kgzs-ms.si
KGZS – Zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor Katarina Kresnik 02 22 84 947,
051 342 308
katarina.kresnik@kmetijski-zavod.si
KGZS – Zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor Tina Kep 02 228 49 25 tina.kep@kmetijski-zavod.si
KGZS – Zavod Novo mesto, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto Mira Kambič  Štukelj 07 373 05 74 mira.kambic-stukelj@kgzs-zavodnm.si
KGZS – Zavod Novo mesto, Izpostava Krško, Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško Anže Turk 07 490 22 10 anze.turk@kgzs-zavodnm.si
KGZS – Zavod Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje Polona Starc 03 49 07 588 polona.starc@ce.kgzs.si
KGZS – Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica Michaela Vidič 05 335 12 12 michaela.vidic@go.kgzs.si 
KGZS – Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica Darja Zadnik 05 726 58 17 darja.zadnik@go.kgzs.si
  • INFO točke za razpise v gozdarstvu:
Naziv zavoda Kontaktna oseba Telefon Elektronski naslov
KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Andrej Andoljšek 01 513 66 30 andrej.andoljsek@kgzs.si
KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Mihael Koprivnikar 01 513 67 02 miha.koprivnikar@kgzs.si
KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana Egon Rebec 01 513 66 31 egon.rebec@kgzs.si

 

  • INFO točke za ukrep M3 – Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila (v okviru PRP 2014-2020), oziroma intervencijo IRP11 (v okviru SN SKP 2023-2027):
Naziv zavoda Kontaktna oseba Telefon Elektronski naslov
KGZS Zavod Kranj, Enota Radovljica, Rožna dolina 50, 4248 Lesce Erika Boltar 04 535 36 29 erika.boltar@kr.kgzs.si
KGZS – Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica Srečko Horvat 05 731 28 53 srecko.horvat@go.kgzs.si
KGZS Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica Darja Zadnik 05 726 58 17 darja.zadnik@go.kgzs.si
KGZS Zavod Ljubljana, Škrabčev trg 19, 1310 Ribnica Vladka Turk Mate 01 837 32 54 vladka.turk-mate@lj.kgzs.si
KGZS Zavod Novo mesto, Izpostava Črnomelj – Metlika, Kolodvorska cesta 34, 8340 Črnomelj Ana Nuša Kunej 07 81 41 725 ana-nusa.kunej@kgzs-zavodnm.si
KGZS Zavod Celje, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje Polona Starc 03 490 75 88 polona.starc@ce.kgzs.si
KGZS Zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor Martina Gomzi 02 228 46 19 martina.gomzi@kmetijski-zavod.si
KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj Slavica Strelec 02 749 36 45 slavica.strelec@kgz-ptuj.si
KGZS Zavod Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota Robert Jelen 02 539 14 44 robert.jelen@kgzs-ms.si
Centralna JKSS

KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

Gabrijela Salobir

Anton Jagodic

(01) 513 66 34 gabrijela.salobir@kgzs.si

 

  • Koordinator specialistov za razvoj podeželja v okviru KGZS: Barbara Trunkelj, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana, T:  (01) 513 66 64, barbara.trunkelj@kgzs.si.

 

Zavod za gozdove Slovenije

zavodzagozdove

Na centralni enoti (CE) in območnih enotah (OE) Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) so na voljo podrobnejše informacije o možnosti sofinanciranja v okviru PRP 2014–2020 in Strateškega načrta SKP 2023-2027 na področju gozdarstva.

www.zgs.si

Območna enota Kontaktna oseba Elektronski naslov Telefon
Tolmin, 05/38-01-240 Helena Zorn helena.zorn@zgs.si 05/38-01-240
041/657-048
Bled, 04/57-50-300 Klemen Zalokar klemen.zalokar@zgs.si 04/57-50-317
041/657-117
Kranj, 04/20-24-200 Franček Kolbl francek.kolbl@zgs.si 04/20-24-212
041/789-272
Ljubljana, 01/24-10-600 Katja Kunc katja.kunc@zgs.si 01/24-10-633
051/260-195
Postojna, 05/70-00-610 Adolf Trebec adolf.trebec@zgs.si 05/700-06-11
041/657-306
Kočevje, 01/89-50-400 Bojan Kocjan bojan.kocjan@zgs.si 01/89-50-458
041/657-384
Novo mesto, 07/39-42-550 Marjan Kumelj marjan.kumelj@zgs.si 07/39-42-573
041/657-496
Brežice, 07/49-91-600 mag. Boris Papac boris.papac@zgs.si 07/49-91-600
041/657-552
Celje, 03/42-55-180 Andrej Strniša andrej.strnisa@zgs.si 03/42-55-181
041/657-604
Nazarje, 03/83-93-770 mag. Tomaž Gerl tomaz.gerl@zgs.si 03/83-93-773
041/657 626
Slovenj Gradec, 02/88-39-220 Simona Oto simona.oto@zgs.si 02/88-39-222
041/657-447
Maribor, 02/23-41-615 Igor Kopše igor.kopse@zgs.si 02/23-41-619
041/657-796
Murska Sobota, 02/53-49-500 Štefan Kovač stefan.kovac@zgs.si 02/53-49-501
041/688-393
Sežana, 05/70-74-400 Andrej Zadnik andrej.zadnik@zgs.si 05/70-74-403
041/657-903
Centralna enota, 01/47-00-050 Marijana Minić
Darko Pristovnik
marijana.minic@zgs.si;
darko.pristovnik@zgs.si
01/470-00-89, 041/657-622
01/470-00-50, 041/731-992

 

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

Logo ZRSVN 2991

ZVNRS nudi informacije v povezavi z ukrepi PRP 2014–2020 in Strateškim načrtom SKP 2023-2027 na področju varstva okolja in prilagajanja na podnebne spremembe.

Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana

www.zrsvn.si

T: 01/23-09-500

e-pošta: zrsvn.oe@zrsvn.si

Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

GZS zkzp logo

Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS nudi informacije za kmetijska in živilska podjetja.

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana

www.gzs.si/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij

T: 01/58-98-294

e-pošta: zivilska.ind@gzs.si

Kontaktna oseba: Nina Barbara Križnik, nina.kriznik@gzs.si, 01/58-98-293.

 

Zveza slovenske podeželske mladine

ZSPM Logo

ZSPM nudi informacije na področju mladih in mladih prevzemnikov kmetij.

Celovška cesta 43, 1000 Ljubljana

www.zspm.si

Kontakt: info@zspm.si, 00386 (0)41 664 017

 

Zadružna zveza Slovenije

ZZS logo

ZZS nudi informacije v podporo informiranju o Strateškem načrtu SKP 2023–2027 na področju zadružništva.

Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana
T: 01/24-41-360
e-pošta: info@zzs.si
spletna stran: www.zzs.si

 

Sindikat kmetov Slovenije

SKS logo

Sindikat kmetov Slovenije (SKS) nudi splošno informiranje o ukrepih PRP 2014–2020 in intervencijah SN SKP 2023-2027.

Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

www.sks.si

T: 01/51-41-704
E: sindikat.kmetov.slovenije@gmail.com

Kontaktna oseba: Marija Jemec, sindikat.kmetov.slovenije@gmail.com

 

Društvo za razvoj slovenskega podeželja Slovenije

DRSP logo

DRSP nudi informacije o ukrepu 19 – Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER in intervenciji LEADER.

Slavina 31, 6258 Prestranek, Slovenija

www.drustvo-podezelje.si

T: 031/339-789, 05/71-12-335

E: info@drustvo-podezelje.si

Kontaktna oseba: Vesna Erhart, vesna.erhart@ekometer.si, 041/745-184

 

Čebelarska zveza Slovenije

Logo ČZS

Čebelarska zveza Slovenije, Brdo 8, 1225 Lukovica

http://www.czs.si

Kontaktna oseba: Tina Žerovnik, e-naslov: tina.zerovnik@czs.si, tel: 01/ 729 61 04, 040/436 513

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi