Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti

 • Datum objave 13.02.2023

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto Skupna kmetijska politika (www.skp.si), za katerega skrbi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP), natančneje Mreža za podeželje.

1. Uvodno o dostopnosti

Vsem, ki obiščete spletno mesto Skupna kmetijska politika (www.skp.si), želimo, da se počutite dobrodošle in imate dobro uporabniško izkušnjo.

Spletno mesto želimo približati najširšemu krogu uporabnikom, zato je oblikovano v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta, torej tako, da so vsebine prilagojene za uporabo slepim in slabovidnim, gluhim, ljudem z disleksijo in uporabnikom z motnjami razumevanja (v nadaljevanju: ranljive skupine).

Da bi zagotovili pozitivno uporabniško izkušnjo spletnih mest in mobilnih aplikacij MKGP za vse uporabnike, smo pri izdelavi sledili smernicam WCAG 2.1. Slednje predstavljajo skupek smernic in standardov, katerih osnovni namen je višja dostopnost vsebin, objavljenih na spletu za ranljive skupine.

2. Nabor storitev za dostopnost

Spletno mesto Skupna kmetijska politika (www.skp.si) vam omogoča:

 • izbiro velikosti pisave (preko gumba »Dostopnost« na domači strani),
 • izbiro barvne sheme spletnega mesta (preko gumba »Dostopnost« na domači strani),
 • dodatne nastavitve slik (preko gumba »Dostopnost« na domači strani),
 • izbiro pisave (uporabnikom z disleksijo je na voljo možnost preklopa med serifno in ne-serifno pisavo),
 • nastavitev razmika med vrsticami (preko gumba »Dostopnost« na domači strani),
 • nastavitev razmika med črkami (preko gumba »Dostopnost« na domači strani),
 • prikaz položaja, kje na spletišču se trenutno nahajamo (drobtinice),
 • spletno mesto ima iskalnik, ki je postavljen na vidno mesto,
 • spletno mesto je optimizirano in dostopno za različne naprave: mobilne telefone, tablične ali namizne oziroma prenosne računalnike,
 • spletišče deluje predvidljivo.

3. Ocena skladnosti

Spletno mesto Skupna kmetijska politika (www.skp.si) je zaradi spodaj navedenih izjem delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Trenutno spletno mesto Skupna kmetijska politika (www.skp.si) še ni v celoti prilagojeno za uporabo ranljivim skupinam, saj bi bile za MKGP finančne posledice oziroma časovni vložek nesorazmerne s koristjo za uporabnika. V tem primeru lahko uporabniki do informacij dostopajo na druge načine (telefonsko, po e-pošti).

4. Nedostopne vsebine na spletnem mestu – ocena nesorazmernega bremena

Po opravljeni analizi stanja na spletnem mestu Skupna kmetijska politika dne 16. 12. 2022 ugotavljamo, da je na njem po datumu 23. 9. 2018 objavljenih skupno 731 gradiv, ki zahtevajo pregled in urejanje glede dostopnosti za ranljive skupine. Od tega jih je 645 objavljenih v formatu DDPF, 79 v formatu Word, 7 v formatu PPT, 9 pa je video vsebin. Poleg tega imamo po datumu 23. 9. 2018 objavljenih 532 sporočil za javnost, katere bi bilo prav tako treba pregledati, če naslovne fotografije vsebujejo nadomestno besedilo za ranljive skupine.

Deloma smo zgoraj omenjeno gradivo že pregledali in ga bodisi ustrezno popravili za ranljive skupine bodisi zamenjali z dostopno datoteko.

Kljub temu nekatere vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki bi nastal za MKGP. MKGP nesorazmerno breme ocenjuje s tem, da bi bile finančne posledice nesorazmerne s koristjo za uporabnika, oziroma v tem primeru koristi za uporabnika ni. Vse informacije iz spletnega mesta so uporabnikom dostopne tudi na druge načine (telefonsko, osebni obisk).

Primeri vsebin, ki ne izpolnjujejo vseh zahtev dostopnosti:

 • Nekateri vizualni elementi (predvsem fotografije, grafi in podobno) nimajo vpisanega optimalnega nadomestnega besedila (v starejših sporočilih za javnost, v gradivu v »Portalu znanja« in podobno). Njegovo dodajanje za nazaj bi predstavljalo nesorazmerno breme, saj se večina objav nanaša na dogajanje, ki je že preteklo in ne bi imelo sorazmerne uporabne vrednosti za uporabnika. Novejši elementi imajo nadomestno besedilo.
 • Dokumenti, ki nastanejo preko aplikacije Evropske komisije (»aplikacija SFC«), niso v celoti dostopni za ranljive skuine, saj gre za aplikacijo, ki samodejno kreira dokumente, ki veljajo za formalne dokumente države članice in se vanje ne posega.

Primeri takih dokumentov novejšega datuma, ki jih zaradi nesorazmernega bremena nismo popravljali (so pa objavljeni v dostopni WORD datoteki), so objavljeni na strani Skupna kmetijska politika:
https://skp.si/skupna-kmetijska-politika-2023-2027

 • Nekatere multimedijske vsebine niso dostopne (manjkajo na primer podnapisi video vsebin). Dodajanje podpnapisov bi za MKGP predstavljajo nesorazmerno kadrovsko in finančno breme.
 • Struktura tabel in naslovov (v sporočilih za javnost in v gradivih) ni vedno optimalna. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimiziranje zahtevalo.
 • Ponekod (npr. v Napovedniku) so še vedno objavljeni skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa; bodisi ker smo jih dobili od tretjih oseb bodisi ker jih zaradi nesorazmernega bremena nismo popravljali za nazaj.
 • Vse fotografije na spletnem mestu še niso opremljene z nadomestnim besedilom. Pri tem poudarjamo, da so fotografije v sporočilih za javnost in številnih gradivih zgolj dekorativne narave oziroma vizualno dopolnjujejo tekstovne vsebine, zato je do vseh vsebin možno dostopati tudi brez uporabe fotografij ali njihovih nadomestnih besedil.
 • Delno dostopne so datoteke, ki so oblikovane v formatu, pripravljenem za tisk (strategije, brošure in priročniki) ali dokumenti, ki ji prejmemo od drugih organov in spreminjanje dokumenta bodisi ni možno bodisi bi predstavljalo nesorazmerno breme za MKGP.

5. Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 9. 2. 2023.
Izjava je pripravljena na podlagi samoocene.

6. Dostopne alternative

Vse informacije, ki so dostopne na spletnem mestu, lahko zainteresirana javnost dobi na:

Če nam želite karkoli sporočiti ali pa vas zanima karkoli o dostopnih/nedostopnih vsebinah, nam lahko pišete na elektronski naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si ali nas pokličete na 01/478-9128 (tajništvo Službe za strateški načrt).

7. Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite neskladnost z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo

MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

01 555 58 48

gp.irsid@gov.si

8. Izvršilni organ za morebitne postopke

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Inšpektorat za javni sektor
Inšpekcija za informacijsko družbo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
T: 01 478 83 84
E: gp.ijs@gov.si

Deli z drugimi