Aktualno

CPVO

POSTOPEK CELOVITE PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE ZA STRATEŠKI NAČRT SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE 2023–2027 ZA SLOVENIJO Na podlagi odločbe št. 35409-22/2020/20 z dne 26. 3. 2020, v kateri je Ministrstvo za okolje in prostor odločilo, da je v postopku priprave Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo treba izvesti presojo vplivov na okolje, vključno s …

Deli z drugimi

Javna razgrnitev okoljskega poročila

JAVNA RAZGRNITEV OKOLJSKEGA POROČILA IN STRATEŠKEGA NAČRTA SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE 2023–2027 ZA SLOVENIJO Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje skladno s 43. členom Zakona o varstvu okolja[1] začenjamo z javno razgrnitvijo osnutka Okoljskega poročila za Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo in …

Deli z drugimi

Odbor za spremljanje

V skladu s 124. členom Uredbe (EU) 2021/2115 o strateških načrtih SKP vsaka država članica v treh mesecih od datuma uradnega obvestila državi članici o izvedbenem sklepu Komisije o odobritvi strateškega načrta SKP ustanovi nacionalni odbor za spremljanje izvajanja strateškega načrta SKP (v nadaljevanju: Odbor za spremljanje SN SKP). Odbor za spremljanje SN SKP sprejme …

Deli z drugimi

Merila za izbor operacij v okviru SN SKP 2023-2027

Na podlagi 79. člena Uredba (EU) 2021/2115 o strateških načrtih SKP nacionalni organ upravljanja po posvetovanju z odborom za spremljanje določi merila za izbor intervencij v zvezi z naslednjimi vrstami intervencij: naložbe, vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in novih kmetov ter zagon podeželskih podjetij, sodelovanje, izmenjava znanja in širjenje informacij. Namen teh meril za izbor je …

Deli z drugimi

Zakonodaja

Evropska komisija je 1. junija 2018 predstavila tri zakonodajne predloge o SKP za obdobje 2021–2027. Zakonodajni sveženj nove SKP je bil sprejet v času predsedovanja Slovenije Svetu EU decembra 2021. Na tej strani objavljamo zadnje razpoložljive verzije neuradno prečiščenih besedil pravnih aktov. Vse spremembe in popravke pravnih aktov pa lahko sami poiščete na spletni povezavi zakonodaje …

Deli z drugimi

Javni razpisi PRP 2007-2013

Deli z drugimi

Deli z drugimi

Vsi dokumenti

Deli z drugimi

Deli z drugimi

Prašičjereja

[preselected_search_fields] Deli z drugimi

Deli z drugimi

Perutninarstvo

[preselected_search_fields] Deli z drugimi

Deli z drugimi

Konjereja

[preselected_search_fields] Deli z drugimi

Deli z drugimi
close

Prijava na e-novice

Deli z drugimi