Aktualno

Odbor za spremljanje

V skladu s 124. členom Uredbe (EU) 2021/2115 o strateških načrtih SKP vsaka država članica v treh mesecih od datuma uradnega obvestila državi članici o izvedbenem sklepu Komisije o odobritvi strateškega načrta SKP ustanovi nacionalni odbor za spremljanje izvajanja strateškega načrta SKP (v nadaljevanju: Odbor za spremljanje SN SKP). Odbor za spremljanje SN SKP sprejme …

Deli z drugimi

Merila za izbor operacij v okviru SN SKP 2023-2027

Na podlagi 79. člena Uredba (EU) 2021/2115 o strateških načrtih SKP nacionalni organ upravljanja po posvetovanju z odborom za spremljanje določi merila za izbor intervencij v zvezi z naslednjimi vrstami intervencij: naložbe, vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in novih kmetov ter zagon podeželskih podjetij, sodelovanje, izmenjava znanja in širjenje informacij. Namen teh meril za izbor je …

Deli z drugimi

Zakonodaja

Evropska komisija je 1. junija 2018 predstavila tri zakonodajne predloge o SKP za obdobje 2021–2027. Zakonodajni sveženj nove SKP je bil sprejet v času predsedovanja Slovenije Svetu EU decembra 2021.   UREDBA O STRATEŠKIH NAČRTIH:  Uredba (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta  z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, …

Deli z drugimi

Javni razpisi PRP 2007-2013

Deli z drugimi

Deli z drugimi

Vsi dokumenti

Deli z drugimi

Deli z drugimi

Prašičjereja

[preselected_search_fields] Deli z drugimi

Deli z drugimi

Perutninarstvo

[preselected_search_fields] Deli z drugimi

Deli z drugimi

Konjereja

[preselected_search_fields] Deli z drugimi

Deli z drugimi

Drobnica

[preselected_search_fields] Deli z drugimi

Deli z drugimi

Čebelarstvo

[preselected_search_fields] Deli z drugimi

Deli z drugimi
close

Prijava na e-novice

Deli z drugimi