Aktualno

Javni razpisi PRP 2007-2013

Javni razpisi 2007-2012 Javni razpisi 2011-2019

Vsi dokumenti

Predstavitev rezultatov EU projektov (Ecoorchart, Domino, BioFruitNet) in načrtovanje sadovnjakov po smernicah ohranitvenega kmetijstva Objavljeno: 26.01.2022 Predstavitev Markusa Keldererja, Raziskovalni center Laimburg, ki jo je izvedel 3. 12. 2021 v okviru sadjarskega posveta na Lombergarjevih dnevih. Ključne besede:... Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine - za leto 2021 Objavljeno: ...

Prašičjereja

[preselected_search_fields]

Perutninarstvo

[preselected_search_fields]

Konjereja

[preselected_search_fields]

Drobnica

[preselected_search_fields]

Čebelarstvo

[preselected_search_fields]

Podnebne spremembe

[preselected_search_fields]

Obnovljivi viri / OVE

[preselected_search_fields]

Krožno biogospodarstvo

[preselected_search_fields]