Aktualno

Evropska zakonodaja PRP

Na tej strani objavljamo zadnje razpoložljive verzije uradno neprečiščenih besedil pravnih aktov. Vse spremembe in popravke pravnih aktov pa lahko sami poiščete na spletni povezavi EUR-Lex.   RAZVOJ PODEŽELJA: Uredba razvoja podeželja: Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja …

Deli z drugimi

Zakonodaja SKP

Deli z drugimi

Deli z drugimi

Slovenska zakonodaja PRP

UREDBE ZA IZVAJANJE UKREPOV PRP 2014-2020:   Uredba o ukrepih prenosa znanja in svetovanja (izvajanje ukrepov M1 in M2): Uredba o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 9/15, 68/16, 59/18, 11/19, 67/19 in 164/20)   Investicijska uredba (izvajanje podukrepov M4.1, M4.2, M4.3, M6.4, M8.6): Uredba …

Deli z drugimi

test za dokumente

Deli z drugimi

Deli z drugimi

Pogosta vprašanja in odgovori

VPRAŠANJE: Ali obstajajo kakšna nepovratna sredstva za vaške skupnosti – za urejanje kmečke tržnice? ODGOVOR MKGP, 18. 10. 2022: V nadaljevanju vas seznanjamo z možnostmi za sofinanciranje tovrstnih projektov v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 in Strateškega načrta skupne kmetijske politike za programsko obdobje 2023-2027. Predlagane aktivnosti je možno v tem programskem obdobju …

Deli z drugimi

Spremljanje Programa razvoja podeželja 2007-2013

Letna poročila o izvajanju PRP 2007-2013: Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2007 Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2008 Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2009 Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja …

Deli z drugimi

Spremljanje PRP 2007-2013

Deli z drugimi

Deli z drugimi

CPVO

POSTOPEK CELOVITE PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE ZA STRATEŠKI NAČRT SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE 2023–2027 ZA SLOVENIJO Na podlagi odločbe št. 35409-22/2020/20 z dne 26. 3. 2020, v kateri je Ministrstvo za okolje in prostor odločilo, da je v postopku priprave Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo treba izvesti presojo vplivov na okolje, vključno s …

Deli z drugimi

Javna razgrnitev okoljskega poročila

JAVNA RAZGRNITEV OKOLJSKEGA POROČILA IN STRATEŠKEGA NAČRTA SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE 2023–2027 ZA SLOVENIJO Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je od 11. julija do vključno 11. avgusta 2022 potekala javna razgrnitev[1] osnutka Okoljskega poročila za Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo in Dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja …

Deli z drugimi

Odbor za spremljanje

V skladu s 124. členom Uredbe (EU) 2021/2115 o strateških načrtih SKP vsaka država članica v treh mesecih od datuma uradnega obvestila državi članici o izvedbenem sklepu Komisije o odobritvi strateškega načrta SKP ustanovi nacionalni odbor za spremljanje izvajanja strateškega načrta SKP (v nadaljevanju: Odbor za spremljanje SN SKP). Odbor za spremljanje SN SKP sprejme …

Deli z drugimi
close

Prijava na e-novice

Deli z drugimi