Mreža za podeželje

Vsaka država članica EU ustanovi nacionalno Mrežo za podeželje (Nacionalno mrežo skupne kmetijske politike) z namenom povezovanja organizacij in posameznikov, ki sodelujejo pri razvoju podeželja. Strateška usmerjenost Mreže za podeželje je podpora izvajanju Programa razvoja podeželja 2014-2020 in strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.

Pomembna naloga Mreže za podeželje je informiranje in obojestranska komunikacija med vsemi partnerji in lokalnim okoljem v povezavi z razvojem podeželja.

Mreža prispeva tudi k spodbujanju inovacij, zlasti v povezavi z operativnimi skupinami Evropskega inovacijskega partnerstva (EIP) na področju kmetijske produktivnosti.

Mreža za podeželje povezovanje vključevanje obveščanje

 

Cilji Mreže za podeželje:

 • prispevati k obveščanju javnosti in morebitnih upravičencev o SKP in možnostih financiranja;
 • prispevati k izboljšanju kakovosti izvajanja Strateškega načrtov SKP 2023-2027;
 • povečati vključenost vseh zadevnih deležnikov pri izvedbi Strateških načrta SKP 2023-2027 in po potrebi tudi pri njihovi zasnovi;
 • spodbujati inovacije v kmetijstvu in razvoju podeželja ter podpirati vzajemno učenje, vključevanje in sodelovanje vseh deležnikov pri izmenjavi in pridobivanju znanja;
 • prispevati k zmogljivostim in dejavnostim spremljanja in vrednotenja ter prispevati k razširjanju rezultatov Strateškega načrta SKP 2023-2027;
 • nuditi podporo upravi pri izvajanju Strateškega načrta SKP 2023-2027 in prehodu na model izvajanja, ki temelji na smotrnosti;

 

Mreža za podeželje povezuje:

 • javne organe na nacionalni ravni;
 • znanstvene, raziskovalne in izobraževalne ustanove;
 • javne organe na regionalni in lokalni ravni;
 • ekonomske in socialne partnerje;
 • posameznike in civilno družbo, vključno z okoljskimi partnerji in nevladnimi organizacijami, ter organi, odgovornimi za spodbujanje enakosti in boja proti diskriminaciji in
 • druge organizacije in uprave, sodelujoče pri razvoju podeželja.

Ključno pri povezovanju partnerstva v okviru Mreže je medsebojno informiranje in komuniciranje ter sodelovanje partnerjev v pripravah, izvajanju, spremljanju in vrednotenju SKP.

Mreža za podeželje Slovenski podeželski parlament

Glasovanje na Slovenskem podeželskem parlamentu, Avtor: Tamino Petelinšek

Usmerjevalna skupina Mreže za podeželje

Pri razvoju aktivnosti Mreže za podeželje aktivno sodeluje Usmerjevalna skupina Mreže za podeželje.

Usmerjevalno skupino Mreže sestavljajo predstavniki organa upravljanja, plačilne agencije, vladnih služb, uradov in zavodov, gospodarskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti, predstavniki lokalnih akcijskih skupin ter glede na tematiko in potrebe se na seje usmerjevalne skupine vabi tudi predstavnike drugih organizacij oziroma skupin.

Sklep o imenovanju Usmerjevalne skupine Mreže za podeželje v programskem obdobju 2023−2027

Podporna enota Mreže za podeželje

Naloge in aktivnosti Mreže izvaja oziroma koordinira podporna enota oz. pisarna Mreže za podeželje znotraj Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je odgovorna za vzpostavitev in delovanje Mreže. 

Kontakt:

Mreža za podeželje
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dunajska 22
1000 Ljubljana

T: 00386 1 478 9128 (tajništvo)

Matej Štepec
Tina Šušmelj
Marko Kerec
Svit Mal
Slavica Završnik
Boštjan Bidovec
Martina Slapšak

Elektronski naslov: mreza-podezelje.mkgp@gov.si

Youtube kanal Mreže za podeželje

 

REGISTRACIJA:

Prijavite se na tedenske e-novice Preplet

 

 

POVEZAVA:

EU mreža skupne kmetijske politike (EU CAP network)

Glavni namen EU mreže skupne kmetijske politike (EU mreža SKP) je optimiziranje pretoka informacij o kmetijstvu in podeželski politiki v EU. Mreža je forum, prek katerega si lahko nacionalne mreže SKP, organizacije, uprave, raziskovalci, podjetniki in praktiki izmenjujejo znanje in informacije (npr. prek vzajemnega učenja in dobrih praks) o kmetijstvu in podeželski politiki.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi