Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020

Na podlagi 49. člena Uredbe 1305/2013/EU organ upravljanja za program razvoja podeželja po posvetovanju z odborom za spremljanje določi merila za izbor operacij. Namen meril za izbor operacij je zagotoviti enako obravnavo vlagateljev, boljšo uporabo finančnih sredstev in ciljno usmerjenost ukrepov v skladu s prednostnimi nalogami Unije za razvoj podeželja.

Organ upravljanja Programa razvoja podeželja RS (v nadaljevanju: Organ upravljanja) je merila za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) pripravil na podlagi ciljev PRP 2014–2020, izkušenj predhodnih programskih obdobij ter posvetovanja in usklajevanja z Evropsko komisijo in partnerji na nacionalni ravni.

Petnajsta sprememba meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 vključuje predlog novo oblikovanih meril za izbor vlog za izvajanje novega ukrepa M22 – Izredna začasna podpora kmetom ter MSP, ki so jih posledice ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadele (člen 39b). Na 24. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OS), ki je potekala 6. 2. 2023, je OS sprejel mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020. Organ upravljanja je upošteval mnenje OS in na 39. dopisni seji, ki je potekala 16. 2. 2023, potrdil Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 – 15. sprememba.

Dokument: Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020 – 15. sprememba (februar 2023 – v veljavi)

 

 

 

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi