Napovednik dogodkov

 • 01. januar
  31. maj

  Izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel v okviru uredbe

  Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut, izvaja v programskem letu 2024 izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel v okviru Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 in Programa podintervencije izobraževanje s področja zdravstvenega varstva čebel, financiran iz sredstev državnega proračuna in proračuna EU, pogodba z Ministrstvom za kmetijstvo, …

  Deli z drugimi • 11. maj
  30. september

  Demonstracijski projekti praktičnih prikazov – primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelava živil na kmetijah

  Seznam in termini demonstracijskega projekta po tematskih sklopih – sklop F – travništvo in pašništvo

  Deli z drugimi • 28. maj
  28. maj

  Predstavitev rezultatov projekta EIP 16.5 Cvetoči travniki

  Vabljeni ste na predstavitev rezultatov projekta EIP Vključevanje ekosistemskih storitev v trajnostno kmetijstvo na primeru zagotavljanja vrstne pestrosti cvetočih travnikov. V sklopu projekta so bili razviti in preizkušeni modeli vzpostavitve, ohranjanja in vzdrževanja ekstenzivnih travnikov na kar petih kmetijskih gospodarstvih iz različnih koncev Slovenije: Kmetija Zaplana 1890 (Vrhnika, dr. Benjamin Leskovec), Makrobios Panonija so.p. (Petrovci, …

  Deli z drugimi • 11. junij
  11. junij

  Ogled in predstavitev poskusov z zelenjadnicami

  Kmetijski inštitut Slovenije in Javna služba zdravstvenega varstva rastlin, vas vabita na ogled in predstavitev poskusov z zelenjadnicami na Infrastrukturnem centru Ptuj Kmetijskega inštituta Slovenije. Dogodek bo v torek, 11. junija 2024 s pričetkom ob 9.00 na poskusnem polju IC Ptuj, Ob Dravi 5a, Ptuj. Vabilo in program Deli z drugimi

  Deli z drugimiStran 1 od 1

Prijava na e-novice

Deli z drugimi