O mikroposojilih tudi s kmetijskimi svetovalci


  • Datum objave 02.11.2023

O mikroposojilih tudi s kmetijskimi svetovalci

  • Datum objave 02.11.2023

Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS) je za kmetijske svetovalce izvedel predstavitev finančnega produkta AGRO FI mikro. Predstavitev je potekala v četrtek, 26. oktobra 2023, v sejni sobi na KGZS, Ljubljana.

Maja Dobnik, Lea Kozina in Mašenjka Hvala iz SRRS so kmetijskim svetovalcem predstavile:

  • vse o postopku oddaje vloge,
  • katera dokumentacija je nujna za oddajo vloge,
  • več o upravičenih stroških,
  • kakšne ugodnosti prinaša finančni produkt AGRO FI mikro,
  • kaj sledi odobritvi sredstev (sklepanje pogodbe, črpanje sredstev ter poročanje).

Darja Pipan, vodja službe za FADN knjigovodstvo, podjetništvo in CECRA usposabljanja pri KGZS, je uvodoma poudarila, da jih veseli, da se je na področju finančnih instrumentov v kmetijstvu v letošnjem letu zgodil pomemben premik naprej. Dogodka sta se udeležila tudi direktor SRRS Matjaž Ribaš in Katarina Žagar iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Udeleženci so se strinjali, da finančni produkt predstavlja ugoden vir sredstev, katerega namen je olajšati financiranje tekočega poslovanja kmetijskih gospodarstev, razvoja ter tudi obnove proizvodnega potenciala.

Kmetijski svetovalci so podali pobudo, da bi se tudi za kmetije s standardnim prihodkom nad 12.000 do 30.000 eur oblikovalo potrebne finančne produkte, ki jim bodo omogočali rast in razvoj.

Mikroposojila so prvi finančni inštrument v kmetijstvu, ki ga SRRS kot upravljavec FI izvaja za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Deli z drugimi