V okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN 2023–2027) se, za doseganje 9 specifičnih ciljev in 1 horizontalnega cilja, izvaja 79 intervencij.

V spodnjem besedilu si lahko preberete kratke opise intervencij in operacij, ki se izvajajo v okviru SN 2023–2027. Poleg imen intervencij so v oklepaju navedene tudi višina razpoložljivih sredstev namenjenih za intervencije v tem programskem obdobju.

Pogojenost

Pomembna novost v novem programu skupne kmetijske politike je t.i. pogojenost. Gre za nabor obveznih pravil oz. standardov, ki smo jih do sedaj poznali pod nazivom navzkrižna skladnost.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi