V okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike se, za doseganje 9 specifičnih ciljev in 1 horizontalnega cilja, izvaja 61 intervencij, nekatere izmed katerih pa se naprej delijo na podintervencije.

V oklepaju je navedena višina razpoložljivih sredstev po posameznih intervencijah (v EUR) v programskem obdobju 2023-2027.

Intervencije specifičnih ciljev 1, 2 in 3 – konkurenčnost in odpornost kmetijskega sektorja:

 

Intervencije v sektorju čebelarskih proizvodov:

 

Intervencije v vinskem sektorju:

 

Intervencije v sektorju sadja in zelenjave (410.000€):

 

Intervencije specifičnih ciljev 4, 5, in 6 – varstvo okolja in podnebja:

Shema za podnebje in okolje – SOPO (101.801.968 €):

 

Kmetijsko-okoljska podnebna plačila:

 

 

Intervencije specifičnih ciljev 7, 8 in 9 – skladen razvoj podeželja ter varovanja kakovosti hrane in sadja:

 

Intervencije horizontalnega cilja za razširjanje znanja, inovacij in digitalizacije:

 

Predstavitve intervencij z usposabljanj svetovalcev JSKS:

 

 

close

Prijava na e-novice

Deli z drugimi