POMEN EKOLOŠKEGA KMETOVANJA

Ekološko kmetijstvo predstavlja obliko in način kmetovanja, ki pridobiva vse večji pomen v slovenskem kmetijskem prostoru. Slovenija ima pestre naravne danosti, z različnimi tipi pokrajin in bogato krajinsko členitvijo, z velikim deležem gorsko višinskih kmetij in drugih območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. In prav zato tudi odlične možnosti za nadaljnji in pospešeni razvoj tega načina kmetovanja, ki pomembno prispeva k zagotavljanju javnih dobrin, ohranjanju kulturne kmetijske krajine, ohranjanju oziroma izboljšanju biotske raznovrstnosti, varstvu virov pitne vode in sploh varovanju celotnega okolja.

Ekološko kmetijstvo v največji možni meri vpliva tudi na trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri ter uveljavljanje načela dobrobiti živali oziroma živalskim vrstam in pasmam prilagojeno rejo. V ekološkem kmetijstvu se celostno dopolnjujeta rastlinska pridelava in reja živali in s tem sledenje naravnim metodam in kroženju snovi v naravi. V sistemu ekološkega kmetovanja je zagotovljen tudi nepretrgan in transparenten nadzor nad pridelavo in predelavo teh pridelkov oziroma živil »od njive do krožnika« in s tem zajamčena večja varnost tistim potrošnikom, ki se za takšne pridelke oziroma živila odločijo.

Ekološko kmetovanje obenem zagotavlja pridelavo visoko kakovostne in varne hrane, z bogato prehransko vrednostjo in visoko vsebnostjo vitaminov, mineralov in antioksidantov. Ker je uporaba lahko topnih mineralnih gnojil, kemično sintetiziranih fitofarmacevtskih sredstev (pesticidov), gensko spremenjenih organizmov in proizvodov pridobljenih iz teh organizmov ter različnih regulatorjev rasti pri tem načinu kmetovanja prepovedana, zato praktično ni pričakovati ostankov teh snovi v pridelkih ali živilih in posledično – pri potrošnikih.

VSTOP V EKOLOŠKO KMETOVANJE

Za vstop v ekološko kmetovanje se je potrebno certificirati, ki se začne s prijavo stranke v postopek in vključuje izvedbo terenske kontrole, oceno skladnosti ugotovljenega stanja s predpisi, odločitev o certifikatu in nadzorne aktivnosti po izdaji certifikata.

Certifikacijski organi:

Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM
Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu
Bureau Veritas d. o. o.
TUV SUD Sava d. o. o.

MOŽNE FINANČNE PODPORE

Za izvajanje ekološkega kmetovanja je mogoče pridobiti finančno podporo v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Namen ukrepa Ekološko kmetovanje je spodbujati kmetijska gospodarstva za prostovoljno usmeritev ali izvajanje ekološkega kmetovanja, kot je določeno z Uredbo 834/2007/ES.

Ukrep M11 Ekološko kmetovanje:
– podukrep M11.1 – Plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja
– podukrep M11.2 – Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja

Vključitev v ukrep M11 Ekološko kmetovanje je možno kombinirati tudi z ukrepom M10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP).

Ekološke kmetije imajo možnost pridobiti podporo tudi v okviru drugih ukrepov PRP 2014–2020:
– ukrep M 1 – Prenos znanja in dejavnosti informiranja
– ukrep M 3 – Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila
– ukrep M 4 – Naložbe v osnovna sredstva
– ukrep M 6 – Razvoj kmetij in podjetij
– ukrep M 9 – Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev
– ukrep M 13 – OMD
– ukrep M 14 – Dobrobit živali
– ukrep M 16 – Sodelovanje


AKTUALNO

3. 5. 2020 – Ministrstvo začelo z vseslovensko kampanjo ozaveščanja – Ekološko in lokalno je idealno!

GRADIVA

Zgibanka: Ekološko kmetijstvo – Katere zahteve moramo upoštevati, da lahko pridelke prodajamo kot ekološke?

Brošura: Izboljšajmo ekološko kmetovanje

8000 litrov po kravi iz doma pridelane krme (članek z 1. 5. 2019): Klara Nahtigal (prevod po FWI), Časopisno-založniška družba Kmečki glas d. o. o.

PRETEKLI DOGODKI

Mednarodna konferenca kmetijskih svetovalcev IALB 2019, Kmetijstvo na področju konfliktov med ekonomijo in ekologijo, Salzburg, 2.-5. junij 2019

Strokovne konference se je udeležilo tudi 10 kmetijskih svetovalcev iz Slovenije. Na voljo so:
– predstavitve (z dne 3. 6. 2019)
– delavnice (z dne 5. 6. 2019)
– poročilo

Posvet v Državnem zboru na temo ekološkega kmetijstva z naslovom Ekološko + lokalno = idealno (11. 3. 2019)

povzetek in video
novica MKGP

Posvet v Državnem svetu na temo ekološkega kmetijstva z naslovom »Ekološko kmetovanje za bolj zdravo življenje« (27. 2. 2018)
novica MKGP
novica DS

Ogled dobrih praks ekološkega kmetijstva v Nemčiji: Svetovni sejem ekološkega kmetijstva Biofach in ekološko posestvo Herrmannsdorfer (15. in 16. 2. 2019)
poročilo

Strokovna konferenca Aktualno na področju ekološkega kmetijstva 2019 (25. 1. 2019)
medijski zapis Večera

 

Več

Prijava na e-novice

Deli z drugimi