V programskem obdobju 2014–2020 se v okviru Programa razvoja podeželja izvaja 16 ukrepov. Določeni ukrepi se nadalje delijo na podukrepe oz. operacije.

Zaradi zamika reforme skupne kmetijske politike se programsko obdobje 2014-2020 podaljšuje za dve leti, v 2021 in 2022. Sredstva iz nove finančne perspektive 2021-2027 za leti 2021 in 2022 se preusmerijo v izvajanje trenutnega programskega obdobja. Na račun podaljšanja obstoječega programskega obdobja za dve leti bo izvajanje Strateškega načrta 2023-2027 krajše.

V oklepaju je navedena višina razpoložljivih sredstev po posameznih ukrepih (v EUR) v programskem obdobju 2014-2020, podaljšanem do leta 2022 (skladno z 10. spremembo PRP 2014-2020).

 

  • Ukrep M1 – Prenos znanja in dejavnosti informiranja (3.954.895,42 EUR)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi