Program razvoja podeželja 2014-2020 do 2022

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020) je skupni programski dokument posamezne države članice in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Program odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih država članica opredeli na podlagi analize stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva.

Evropska komisija je dne 13. 2. 2015 uradno potrdila PRP 2014–2020 tudi za Slovenijo. Slovenija je bila tako v skupini prvih držav članic, ki so lahko začele izvajati ukrepe novega programskega obdobja. Finančno ta potrditev za razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja pomeni dobrih 1,1 milijarde evrov, od tega bo Slovenija prejela 838 milijonov evrov iz proračuna EU.

Razpoložljiva sredstva PRP 2014-2020 so se povišala na 1,5 milijarde evrov s potrditvijo 10. spremembe PRP 2014-2020 s strani Evropske komisije dne 19. 8. 2021.

PRP 2014–2020 se osredotoča na tri glavna področja, s katerimi bo Slovenija zagotavljala izboljšanje biodiverzitete, stanje voda in tal, konkurenčnost kmetijskega sektorja in socialno vključenost ter lokalni razvoj podeželskih območij, s čimer v največji meri odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih je Slovenija opredelila na podlagi analize danosti in stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva, pa tudi vpetosti teh gospodarskih panog v dogajanje na podeželju in celotnem prostoru.

 

Dokument: Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 – 15. sprememba (potrjena januarja 2024; PDF)

Priloga

Izjava PA o preverljivosti in možnosti kontroliranja PRP 2014-2020 – deseta sprememba

Izjava Organa upravljanja o preverljivosti in možnosti kontrole ukrepov, podprtih v okviru PRP 2014-2020 – deseta sprememba

Kombinacije za ukrep M10 – KOPOP
Kombinacija ukrepa KOPOP in EK

Modelne kalkulacije za ukrep M10 – KOPOP

Modelni izračun za določitev višine plačila za operacijo Steljniki (STE1)
Modelni izračun za določitev višine plačila za operacijo Steljniki (STE2)
Izhodišča za ukrep M11 – EK
Metodologija za ukrep M11 – EK
Modelni izračun za določitev višine plačil za ukrep M11 EK za VVO I Rižana, Jesenice, Jezersko
Modelne kalkulacije za ukrep M13 – OMD

Opisi območij za ukrep M13 – OMD
Metodologija kalkulacije za ukrep M14 – DŽ

Report on the updated delimitation of areas facing natural constraints and other specific constraints in the Republic of Slovenia

Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M03.1 – sadje

Izjava KIS – podpora sheme kakovosti PRP_M03.1 – meso, mleko

Izjava KIS 2019 Izjava M03 – seneno mleko, oljčno olje

Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M03 – prašičje meso

Metodologija in izračun pavšalnega plačila za shemo kakovosti izbrana kakovost – Sadje in predelani izdelki iz sadja

Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M08.4 – 1. del
Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M08.4 – 2. del
Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M10
Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M10 (HAB)
Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M10 (STE)
Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M11
Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M11 – Rižana
Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M13
Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M14
Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov podukrepov M16
Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov podukrepov M16.2 in M16.5
Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M19.1
Izjava neodvisnega organa o ustreznosti in natančnosti izračunov ukrepa M19.4
Izjava o preverljivosti in možnosti kontroliranja PRP 2014-2020 – osma sprememba

Okvirni načrt usposabljanj
Predhodno vrednotenje Programa razvoja podeželja za Slovenijo 2014-2020
Okoljsko poročilo
Odločba o sprejemljivosti vpliva PRP 2014-2020 na okolje
Upoštevanje ugotovitev revizij

 

BROŠURA: Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020, Osnovne informacije o ukrepih, 2. posodobitev v skladu z 4. spremembo PRP 2014-2020, leto izdaje: 2018

Prijava na e-novice

Deli z drugimi