Zaključeni EIP projekti

Predstavljamo že zaključene EIP projekte, ki so bili sofinancirani iz ukrepa M16 – Sodelovanje, v okviru PRP 2014-2020

Z letom 2021 so se prvi projekti Evropskega partnerstva za inovacije – EIP zaključili. Na tej spletni podstrani bomo sproti objavljali vse zaključene EIP projekte.

Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje
Projekt EIP Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje je na področju varovanja opraševalcev v kmetijstvu v Sloveniji oral ledino in prispeval k ciljem, da Slovenija postane model za trajnostno upravljanje populacij opraševalcev.
Obdobje trajanja projekta: 2018-2021

Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z učinkovito in trajnostno rabo vode (PRO-PRIDELAVA)
Za optimalno preskrbo rastlin z vodo SPON (Sistem za Podporo O Namakanju) izračuna in poda uporabnikom informacijo s priporočilom o potrebni količini vode, začetku in trajanju namakanja.
Obdobje trajanja projekta: 2018-2021

Okoljsko učinkovita kmetijska pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih
V projektu so ocenili trenutno stanje na področju pridelave koruze in navadne pšenice na vodovarstvenih območjih iz vidika izzivov zaradi vnosa mineralnih in organskih gnojil v tla in uporabe fitofarmacevtskih sredstev. Na tej osnovi so ponudili predloge za izboljšanje stanja.
Obdobje trajanja projekta: 2018-2021

Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije
Koruzni oklasek, kmetijski rastlinski ostanek in OVE, ki ga trenutno zavržemo kot stranski produkt na polju, kjer zaradi svoje olesenele strukture počasi gnije, bo zagotovil okoljsko učinkovito ravnanje kmetijskih gospodarstev, ki bodo koruzni oklasek uporabila kot vir energije.
Obdobje trajanja projekta: 2018-

Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme

Zrnate stročnice – pridelava, predelava in uporaba

 

Več o EIP

close

Prijava na e-novice

Deli z drugimi