Dvanajst novih projektov s področja inovacij v kmetijstvu (EIP)


 • Datum objave 23.11.2023

Avtor: MKGP

Dvanajst novih projektov s področja inovacij v kmetijstvu (EIP)

 • Datum objave 23.11.2023

Na letnem dogodku Evropskega partnerstva za inovacije – EIP so bili predstavljeni novi projekti EIP v začetni fazi izvajanja, ki naslavljajo aktualne izzive v kmetijstvu, kot so na primer napredne digitalne tehnologije za pridelavo kakovostne hrane, precizno kmetijstvo in digitalizacija za bolj trajnostno pridelavo poljščin in zelenjave, tehnološke rešitve za zaščito pridelka pred pozebo v sadovnjakih, ekološka pridelava hmelja in še mnogo več. Za spodbujanje tovrstnih projektov so bili z letošnjim letom uvedeni tudi inovativni posredniki, ki delujejo v okviru javne službe kmetijskega svetovanja in so regijsko razporejeni po vseh osmih kmetijsko gozdarskih zavodih. Več o njihovem delovanju izveste na spletni strani EIP Vem točke.

Na Bledu se je v sredo, 22. 11. 2023, zbralo okrog 300 kmetijskih svetovalcev, vodilnih partnerjev projektov in kmetov, ki so prisluhnili izhodiščem, ki si jih je zastavilo 12 novih EIP projektov. Namen projektov EIP je, da kmetovalci, svetovalci, raziskovalci in drugi ustrezni akterji skupaj obravnavajo praktične probleme in zanje poiščejo praktične rešitve, ki jih nato preizkusijo v praksi na kmetijskih gospodarstvih (na primer v hlevu, na polju, v trajnem nasadu ali v proizvodnji). Preizkušene praktične rešitve in znanje o doseženih rezultatih pa se razširjajo med druge kmete in med širšo javnost. Na voljo so tudi predstavitve vseh dvanajstih projektov EIP v začetni fazi izvajanja.

PREDSTAVITEV PROJEKTOV EIP

 1. Beljakovinsko energetske pogače za čebele
 2. Zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov z načrtno odbiro plemenskih svinj in merjascev
 3. Z naprednimi tehnologijami do kakovostne hrane (FRESH@FOOD)
 4. Visokostorilna in trajnostna vzreja tekačev pasme krškopoljski prašič s pomočjo preciznih krmilnih avtomatov
 5. Strokovna izhodišča za ekološko pridelavo hmelja v Sloveniji (EKOHMELJ)
 6. Optimizacija porabe energije pri reji govedi rjave pasme
 7. Inovativni protipožarni model celostne revitalizacije kmetij
 8. Optimizacija biološke razgradnje gnojevke za zmanjšanje izgub dušika in njena raba v kmetijstvu
 9. Precizno kmetijstvo in digitalizacija za bolj trajnostno pridelavo poljščin in zelenjave
 10. Spirulina, superživilo s slovenskih kmetij (EIP Modrozelena)
 11. Valorizacija stranskih proizvodov v rastlinski pridelavi z uvajanjem sodobnih konceptov in tehnologij krožnega biogospodarstva na kmetijah (EIP ŽUŽ)
 12. Tehnološke rešitve za zaščito visokokakovostnega pridelka pred negativnimi vplivi pozebe v sadovnjakih (POZEBA)

POVZETEK IZVAJANJA PROJEKTOV EIP V PRP 2014–2020

V Sloveniji smo do danes podprli delovanje 67 operativnih skupin EIP v skupni višini 18.179.450,99 EUR odobrenih sredstev, kar kaže na veliko potrebo po tovrstnih praktičnih projektih. Trenutno je 35 projektov EIP še v izvajanju, 32 projektov EIP pa je že zaključenih, njihovi rezultati so tako že na voljo.  Sestava partnerstev je raznolika, v izvajanje je bilo do sedaj vključenih preko 800 partnerjev; v povprečju tako v projektu sodeluje 12 članov partnerstva. Kmetovalci so kot obvezni član partnerstva postavljeni v samo središče operativne skupine. To je pomembno, saj je cilj projektov EIP iskanje in razvoj rešitev za povsem praktične težave, s katerimi se kmetje srečujejo v praksi.

Dogodek EIP Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je ob podpori Mreže za podeželje izvedel skupaj s tradicionalnim letnim Posvetom Javne službe kmetijskega svetovanja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, saj je v sodelovanju moč uspeha in razvoja.

Na spletni strani skupne kmetijske politike je na voljo več informacij o projektih Evropskega partnerstva za inovacije.

POSNETKI Z DOGODKA EIP

FOTO GALERIJA

Avtor fotografij: MKGP

Deli z drugimi