MKGP je upravičenec do sredstev Tehnične pomoči v okviru PRP 2014-2020

Namen Tehnične pomoči je zagotoviti uspešno in učinkovito ter kakovostno programiranje, upravljanje in izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (PRP 2014-2020), povečanje prepoznavnosti PRP 2014-2020 ter zagotavljanje ustrezne kadrovske podpore za izvedbo aktivnosti.

V okviru Tehnične pomoči PRP 2014–2020 se lahko financirajo tudi aktivnosti iz predhodnega programskega obdobja, ki omogočajo neoviran prehod iz enega programskega obdobja v drugo ter aktivnosti priprave na izvajanje SKP po 2020.

Upravičenca do sredstev iz naslova Tehnične pomoči sta Organ upravljanja PRP 2014–2020 (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) in plačilna agencija (Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja).

Programsko obdobje 2014–2020 je prvotno trajalo od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2020, zaradi zamika reforme pa se je izvajanje naknadno podaljšalo za dve dodatni leti, to je do konca leta 2022. Posledično se bodo izplačila sredstev iz PRP 2014-2020, in s tem tudi izvajanje Tehnične pomoči in aktivnosti Mreže za podeželje v okviru PRP 2014-2020, izvajala do konca leta 2025.

Upravičene stroške iz naslova tehnične pomoči se v višini 75 % krije iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), 25 % pa iz sredstev Republike Slovenije.

Aktivnosti Tehnične pomoči Programa razvoja podeželja 2014–2020 so:

 

Več o Mreži za podeželje

Več o Evropski komisiji in o Programu razvoja podeželja 2014-2020

Prijava na e-novice

Deli z drugimi