MKGP je upravičenec do sredstev Tehnične pomoči v okviru SN SKP 2023-2027

MKGP je upravičenec do sredstev Tehnične pomoči v okviru SN SKP 2023-2027

  • Datum objave 15.11.2023

 

Tehnična pomoč v okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo (SN SKP 2023-2027) je orodje za financiranje naslednjih aktivnosti: pripravo študij in vrednotenja SN SKP 2023-2027, programiranje, upravljanje in izvajanje SN 2023–2027, povečanje prepoznavnosti SKP in aktivnosti Mreže za podeželje. Poslanstvo Mreže za podeželje je spodbujanje k vključevanju vseh zainteresiranih v izvajanje SN 2023– 2027 in komuniciranje vsebin o skupni kmetijski politiki.

Upravičenca do sredstev Tehnične pomoči sta Organ upravljanja (MKGP) in plačilna agencija (Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja).

Obdobje izvajanja SN SKP 2023-2027 traja od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2027, izplačila pa do konca leta 2029.

Upravičene stroške iz naslova tehnične pomoči se v višini 100 % krije iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

 

Več o Strateškem načrtu skupne kmetijske politike 2023-2027

Deli z drugimi