Mladi prevzemniki kmetij

Fotografija: Mladi prevzemniki kmetij - simbolna fotografija | Avtorica: Julija Kordež, Zveza slovenske podeželske mladine

Generacijska pomladitev je eden od ključnih predpogojev hitrejšega prestrukturiranja in povečanja konkurenčnosti slovenskega kmetijstva. Mlajši nosilci kmetij so bolj izobraženi in usposobljeni za delo v kmetijstvu. Cilj je spodbuditi mlade, da se odločijo za zagon kmetije in da si na kmetiji ustvarijo delovno mesto za polni delovni čas. Izobrazbena struktura mlajših kmetov je višja, posledično so bolje usposobljeni za delo na kmetiji. Mladi kmetje so bolj podjetniško naravnani in so motivirani za uvajanje tehnoloških, proizvodnih in organizacijskih, trženjskih sprememb in inovacij. Zaradi pomanjkanja lastnega kapitala težje dostopajo do finančnih virov, ki jih potrebujejo v najbolj zgodnji fazi zagona.

 

Fotografija: Mlada čebelarka - simbolna fotografija | Avtorica: Julija Kordež, Zveza slovenske podeželske mladin

Fotografija: Mlada čebelarka – simbolna fotografija | Avtorica: Julija Kordež, Zveza slovenske podeželske mladine

 

 


IRP24 PODPORA ZA VPOSTAVITEV GOSPODARSTEV MLADIH KMETOV

Namen intervencije je z dodeljevanjem podpor mladim kmetom pospešiti pomladitev generacije vodij kmetijskih gospodarstev.

Cilji intervencije so izboljšanje starostne strukture kmetijskih gospodarstev, izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev in vzpostavitev/ohranitev delovnega mesta na prevzetem kmetijskem gospodarstvu.

Dodeljevanje podpor mladim kmetom bo prispevalo h generacijski prenovi nosilcev kmetijskih gospodarstev, saj pomembno vpliva na odločitve mladih kmetov za prevzem kmetijskih gospodarstev in nadaljevanje kmetijske dejavnosti in s tem k zmanjšanju izseljevanja v regionalna razvojna središča, hkrati pa k zagotovitvi kvalitetne, lokalno pridelane hrane.

Intervencijo IRP24 bosta dopolnjevali dve intervenciji:

 

18. 8. 2023Objavljen Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2023

Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2023

Več: IRP24 Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov

Primeri dobrih praks mladih prevzemnikov

 


IRP30 MEDGENERACIJSKI PRENOS ZNANJA

Intervencija je namenjena prenosnikom, ki prenesejo kmetijsko gospodarstvo na prevzemnika v okviru nasledstva. Prenosnik bo na mladega kmeta redno prenašal svoje specifično znanje in izkušnje pridobljene tekom dolgoletnega izvajanja kmetijske dejavnosti, ki se nanašajo na preneseno KMG. Specifična ciljna usmerjenost intervencije je opolnomočenje mladih kmetov s specifičnimi znanji potrebnimi za izvajanje kmetijske dejavnosti, ki jih dobijo od prenosnika KMG.

Intervencija je oblikovana na način, da odgovori na potrebo po izboljšanju izmenjave znanja in prenosa informacij, še posebej v okviru tega potrebo po pridobivanju specifičnih znanj in praktičnih izkušenj prevzemnika. Formalna izobrazba kmetovalcev se sicer izboljšuje, vendar mlajšim kmetovalcem, ki si želijo prevzeti KMG manjka predvsem specialističnih in praktičnih znanj, ki pa jih lahko dobijo od starejših kmetovalcev.

Namen intervencije je dodelitev podpore prenosnikom, ki izvajajo aktivnosti, s katerimi se na prevzemnika prenašajo specifična znanja in izkušnje, pridobljene z dolgoletnim opravljanjem kmetijske dejavnosti na prenesenem KMG.

Cilj intervencije medgeneracijski prenos znanja je usposobiti prevzemnika za nadaljevanje kmetijske dejavnosti na prenesenem KMG.

8. 9. 2023 Objavljen Javni razpis za intervencijo Medgeneracijski prenos znanja za leto 2023

Več: IRP30 Medgeneracijski prenos znanja

 

Fotografija: Na vrtu – simbolna fotografija | Avtorica: Petra Draškovič, SOkol, ARSO

Prijava na e-novice

Deli z drugimi