Tematska učna pot: Gozdovi so pljuča Pekla

Tematska učna pot: Gozdovi so pljuča Pekla

 • Datum objave 24.06.2021

Na fotografiji ena izmed informativnih tabel | Foto: MKGP

 

Tematska učna pot krajinskega parka Ponikovski kras je v okviru projekta doživela obnovo in nadgradnjo. Postala je bolj prepoznavna in doživljajsko še bogatejša. V okviru projekta so na poti namestili dvojezične informativne table, ki so dodatno opremljene s QR kodo, nekaj tabel pa je označenih tudi z braillovo pisavo. Obiskovalce gozdov okrog jame Pekel s številnimi aktivnostmi, delavnicami in promocijskimi dogodki seznanjajo, kako se lahko prilagajajo na podnebne spremembe, zakaj je pomembno ohranjati biotsko pestrost in kakšno vlogo imajo pri tem različni ekosistemi in številne živalske vrste.

Obnovljena pot je dostopnejša različnim ciljnim skupinam, turistom, rekreativcem, udeležencem šole v naravi, slepim in slabovidnim.

Ob sprehajalni poti | Foto: MKGP

 

Namen projekta Gozdovi so pljuča Pekla

Krožna gozdna in geološka učna pot Pekel živi že od 80-ih let prejšnjega stoletja, tako da jo vsako leto obišče več tisoč obiskovalcev. Po teh letih je pot postala dotrajana, zato so bile table in vsebine potrebne prenove in nadgradnje. Učno pot so želeli narediti doživljajsko še bogatejšo in še bolj prepoznavno, namenjeno predvsem osnovnošolski in srednješolski mladini. Učna pot se nahaja v krajinskem parku Ponikovski kras. Vodi krožno skozi gozdove, ki obdajajo kraško jamo Pekel, kjer se pot začne in tudi zaključi. Dolga je 1980 m, prehoditi se jo da v približno eni uri. Za pot danes skrbijo gozdarji Celjskega gozdarskega društva in Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Žalec.

Možnost ognjišča | Foto: MKGP

Cilji obnove

 • Obnovljena in nadgrajena tematska učna pot (vstopna tabla, 12 informacijskih tabel, 5 usmerjevalnih tabel, nadgrajena s tablicami z Braillovo pisavo in didaktičnimi pripomočki v sklopu izvajanja gozdne pedagogike),
 • spletna podstran projekta (dvojezična),
 • javni natečaj (likovno/literaren),
 • strokovni posvet za strokovne delavce,
 • predstavitev nadgrajene poti šolam, zlasti iz regije in lokalnega območja, ki imajo učno pot v učnem programu,
 • okoli 2000 aktivnih udeležencev delavnic, predavanj in javnih tradicionalnih dogodkov.

 Informativne table ob poti | Foto: MKGP

 

Glavne aktivnosti za uspešno izvajanje projekta

 • Projektno vodenje in koordinacija.
 • Promocija in obveščanje javnosti.
 • Obnova in nadgradnja učne poti.
 • Animacija lokalnega okolja in javni natečaj.
 • Strokovna vodenja, delavnice in dogodki.

Feromonske vabe za lubadarje | Foto: MKGP

 

Rezultati projekta

V okviru projekta so na poti postavili deset informativnih točk z različnimi vsebinami: odnosi v gozdu in naravi, različne vloge gozdov, gozdne ptice in ostale živali, življenje dreves, gozdna tla, vpliv škodljivcev in ujm na gozdove ter kras s kraškimi pojavi (pot se nahaja na območju krajinskega parka Ponikovski kras). Table na informativnih točkah so dvojezične, v slovenskem in angleškem jeziku, saj pot zaradi jame Pekel obišče veliko tujcev, nekatere table so prilagojene tudi slepim in slabovidnim. Celotno pot spremlja sovica Brihta, s katero odkrivate številne gozdne skrivnosti. Gozdarji izvajajo »živa« vodenja po poti, predvsem v spomladanskem in jesenskem času, saj je ciljna publika predvsem srednješolska in osnovnošolska mladina, zato je pot odlična ideja za naravoslovni dan. V okviru projekta je nastala tudi zloženka s ključnimi informacijami o Gozdni in geološki učni poti Pekel.
 

Projekt prispeva k varstvu okolja, narave in ohranjanju pestre biotske raznovrstnosti ter dviguje ekološko osveščenost glede blaženja podnebnih sprememb, s čimer se bo posledično izboljšal zdrav življenjski slog, s tem pa tudi kakovost življenja lokalnih prebivalcev Spodnje Savinjske doline in širše.

Sovica Brihta | Foto: MKGP

 

 

Spletna stran projektaGozdovi so pljuča Pekla
Kontaktna oseba za dodatne informacije: Uroš Petrič, 041 657 609, uros.petric@zgs.gov.si
Trajanje projekta: 15. 9. 2018 – 30. 6. 2019

 *   *   *

Prejemniki sredstev iz naslova PRP ukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost:

 • Celjsko gozdarsko društvo (prijavitelj projekta)
 • Turistično društvo Šempeter v Savinjski dolini 
 • Občina Žalec 
 • Razvojna agencija Savinja 
 • Virant.si, trgovina in svetovanje, d.o.o.

*Celjsko gozdarsko društvo je združenje gozdarskih strokovnjakov in drugih fizičnih oseb, ki delujejo na področju gozdarstva, narave in okolja. Člani društva izražajo, oblikujejo in uresničujejo svoje interese po izboljšanju gospodarjenja z gozdovi in gozdnim prostorom, po ohranjanju človekovega okolja in dvigu kakovosti skupnega življenja.

Odgovorna oseba društva: Miro Kores, Naslov: Celjsko gozdarsko društvo, Ljubljanska 13, 3000 Celje

Deli z drugimi
Statistična regija

Savinjska

Področja ukrepanja

Izboljšanje kakovosti življenja in diverzifikacija podeželja, LEADER

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)