Družabni center Muzejska zbirka Prebold (DCMZP)

Družabni center Muzejska zbirka Prebold (DCMZP)

 • Datum objave 25.06.2021

Družabni center Muzejska zbirka Prebold | Foto: Občina Prebold

 

Občina Prebold želi z izvedbo operacije izboljšati prepoznavnost objektov Muzejske zbirke Prebold skozi čas ter občanom in ranljivim skupinam ponuditi obnovljene objekte in ponudbo aktivnosti ter informacij s kulturnega, izobraževalnega, turističnega in prireditvenega področja.

V okviru operacije so:

 • obnovili dvorišče muzejske zbirke,
 • prenovili sanitarije v objektu,
 • uredili pokrit tržni prostor za dejavnosti tržnice v slabem vremenu v lesenem paviljonu ob objektu,
 • prestavili turistično informacijski center (TIC) v objekt muzejske zbirke.

Občina je kupila tudi multimedijsko opremo za predavalnico in novo pohištvo za pokrito tržnico in TIC. V okviru projekta je za popestritev turistične ponudbe kraja urejeno tudi postajališče za avtodome pri bazenu Prebold. Za izvedbo prireditev in aktivnosti v okviru projekta skrbita partnerja v projektu, Zgodovinsko in narodopisno društvo Prebold ter Turistično društvo Prebold. Predavanja s področja samooskrbe s hrano in ekološke pridelave pa pripravlja zasebni partner.

Otvoritev TIC Prebold | Foto: Občina Prebold

 

Ozadje in namen projekta

Izhodišče za projekt je bila želja po večji prepoznavnosti Muzejske zbirke Prebold ter želja ponuditi občanom, sploh pa ranljivim skupinam, nove, prenovljene prostore, kjer se bodo izvajale aktivnosti s kulturnega, izobraževalnega, prireditvenega in turističnega področja.

 Operacija “Družabni center Muzejska zbirka Prebold predstavlja izvedbo novih aktivnosti in nadgradnjo obstoječega programa, ki že poteka v prostorih Muzejske zbirke Prebold skozi čas.
V okviru operacije bo urejeno vaško središče Dolenje vasi, zagotovljena bo prireditvena in izobraževalna infrastruktura ter infrastruktura za razvoj gospodarskih dejavnosti turizma ter prodaje domačih izdelkov (prenočitvene zmogljivosti v naravi, parkirišča, odprta in pokrita tržnica).

Cilji

 • Ureditev prostorov: za odprto in pokrito tržnico, prireditveni prostor, predavalnice, prostorov TIC in sanitarij, 
 • popestritev dogajanja na turističnem in kulturnem področju, 
 • izobraževanje na področju samooskrbe s hrano ter ekološke pridelave in predelave izdelkov, 
 • ureditev parkirišča za avtodome in promocija aktivnosti v okviru projekta.

Urejeno postajališče za avtodome | Foto: MKGP

 

Glavne aktivnosti

Najprej so uredili zunanji prostor – dvorišče zbirke, kjer so obe hiši priključili na kanalizacijo in vodovod, na novo preplastili dvorišče in uredili odvodnjavanje. Na novo so urejene tudi sanitarije. Prestavili so tudi prostor turističnega centra, ki je bil prej v lesenem paviljonu, obnovili stene, zamenjali stavbno pohištvo in kupili novo pohištvo. Obnovili so tudi leseni paviljon, kjer je sedaj pokrita tržnica, kjer lahko razstavljavci tudi v slabem vremenu razstavljajo svoje izdelke. Zraven je tudi predavalnica Muzejske zbirke Prebold, kjer so kupili multifunkcijsko opremo in zamenjali del stavbnega pohištva. Za boljšo turistično prepoznavnost so malce višje, v bližini bazena Prebold in športnih igrišč, uredili postajališče za avtodome, kjer so urejena parkirišča, priklop na vodovod, elektriko ter izliv za odpadne vode.

Stojnice | Foto: MKGP

 

Rezultati

V okviru projekta so bile izvedene aktivnosti:

 • cvetlične tržnice,
 • predstavilo se je turistično društvo,
 • za kulturno dediščino ter predstavitev zbirke je skrbelo Zgodovinsko in narodopisno društvo Prebold,
 • bilo je več predavanj s področja kulturne dediščine,
 • v sodelovanju s Filmskim arhivom Republike Slovenije je bil izveden filmski večer,
 • zasebni partner je izvedel predavanja ter delavnice iz ekološke pridelave in samooskrbe.

Turistično društvo (TD) Prebold poskrbi za še večjo prepoznavnost tako, da vsako leto organizira Noč čarovnic, v letu 2019 so izbirali tudi najlepše buče. Pripravili so različne aktivnosti, da spodbudijo mlade k domači pridelavi in k domačim izdelkom. Pozvali so tudi ostala društva k uporabi prostora kot prireditvenega prostora. Pihalni orkester Prebold vsako leto (izjema leto 2020) uspešno izvede letni koncert na prostem, ki je množično obiskan. Kulturno prosvetno društvo se predstavi s pozdravom mladosti (recitali).

Izbor najizvirnješe buče za noč čarovnic | Foto: Občina Prebold

 

*   *   *

Operacija s promocijo tržnih aktivnosti omogoča spodbujanje podjetniških aktivnostidiverzifikacijo dejavnosti na kmetijah, razvoj dopolnilnih dejavnosti, razvoj povezanega turizma, aktivnega preživljanja prostega časa, vzpostavitev razvojnih partnerstev, spodbujanje samooskrbe in mreže lokalnih ponudnikov. Razvijajo tudi kulturno dediščino.

Operacija z vlaganjem v manjšo okoljsko infrastrukturo s sanacijo kanalizacije in izvedbo priključka na javno kanalizacijo prispeva k ohranjanju narave in izboljšanju stanja vodotokov, s promocijo samooskrbe in prodaje lokalno pridelanih izdelkov pa posredno pomaga pri izboljševanju stanja narave.

Aktivnosti v DCMZP so namenjene tako splošni populaciji, kot ranljivim skupinam.

 

Deli z drugimi
Statistična regija

Savinjska

Področja ukrepanja

Izboljšanje kakovosti življenja in diverzifikacija podeželja, LEADER

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)