Objavljena Tehnološka navodila za obvladovanje škodljivih organizmov v trajnih nasadih


  • Datum objave 19.06.2023

Avtor: R. Gorjan

Objavljena Tehnološka navodila za obvladovanje škodljivih organizmov v trajnih nasadih

  • Datum objave 19.06.2023

Na Portalu znanja so bila objavljena Tehnološka navodila za operacijo Uporaba biotehniških metod za obvladovanje škodljivih organizmov v trajnih nasadih, ki se izvaja v okviru intervencije Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – Naravni viri iz Strateškega načrta SKP 2023–2027.

Navodila, ki so jih pripravili strokovnjaki Javne službe zdravstvenega varstva rastlin, podajajo strokovne in tehnološke usmeritve za izvajanje operacije Uporaba biotehniških metod za obvladovanje škodljivih organizmov v trajnih nasadih (BIOTM_TNS), ki podpira uporabo alternativnih, okoljsko sprejemljivejših metod obvladovanja škodljivih organizmov v intenzivnih sadovnjakih, oljčnikih in vinogradih. Namenjena so pridelovalcem, ki so vključeni v omenjeno operacijo, in tudi tistim, ki iščejo strokovne informacije o okoljsko sprejemljivejših metodah obvladovanja škodljivih organizmov pri pridelavi sadja, oljk in, grozdja.


Tehnološka navodila za operacijo Uporaba biotehniških metod za obvladovanje škodljivih organizmov v trajnih nasadih

Deli z drugimi