Objavljena Navodila in seznam insekticidov za zatiranje ameriškega škržatka za leto 2023


  • Datum objave 20.06.2023

Ameriški Škržatek. Avtor: G. Seljak

Objavljena Navodila in seznam insekticidov za zatiranje ameriškega škržatka za leto 2023

  • Datum objave 20.06.2023

Na Portalu znanja so bila objavljena Navodila in seznam insekticidov za zatiranje ameriškega škržatka za leto 2023, ki se lahko uporabljajo pri operaciji »VIN_INSK: Opustitev uporabe insekticidov v vinogradih«, ki se izvaja v okviru intervencije Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – Naravni viri iz Strateškega načrta SKP 2023–2027.

Deli z drugimi