Demonstracijske delavnice na temo razvoja dopolnilnih dejavnosti, podjetništva in trženja na kmetijah