Zeliščni vrt in kmetija Majnika – Človek je najboljše zdravilo za človeka, kmetija pa najboljši delodajalec

Zeliščni vrt in kmetija Majnika – Človek je najboljše zdravilo za človeka, kmetija pa najboljši delodajalec

 • Datum objave 24.06.2021

Na fotografiji Majda Temnik | Foto: Dan Briški

Z biodinamičnim kmetovanjem na Zeliščnem vrtu in kmetiji Majnika skrbijo za trajnostno naravnano kmetijstvo za pridelavo kakovostne hrane in ohranjanje biotske raznovrstnostni. Ustvarili so nova delovna mesta na podeželju, aktivno se vključujejo v dejavnosti lokalne skupnosti in s programi za vključevanje ranljivih skupin prispevajo k inkluzivni družbi. Njihov prispevek k razvoju podeželja pomeni zdravo ter varno delovno in bivalno okolje za vse skupine in generacije. Kmetija je osrednja točka oživljanja kmetijske krajine in razvoja podeželja.

 

OZADJE

Zeliščni vrt in kmetija Majnika sta nastala zgolj iz lastnega znanja in interesa Majde in Katje Temnik z namenom, da razvijeta način kmetovanja, ki omogoča življenje tudi prihodnjim generacijam, in da hkrati z razvojem kmetije oživljata in razvijata kakovostno življenje na podeželju.
Zgodba se je začela, ko je pred leti Majda Temnik najela 1 ha zemlje. Danes se zgodba nadaljuje s hčerko Katjo, ki je kupila 5 ha veliko opuščeno kmetijo in je v biodinamični pridelavi videla priložnost za obuditev pridelave zelišč v Sloveniji ter priložnost za lastni osebnostni razvoj.

Na fotografiji pogled iz zraka na Zeliščni vrt in kmetijo Majhnika Foto: Nareks

 

GLAVNE AKTIVNOSTI

Leta 2017 je Katja postala mlada prevzemnica ter kasneje uspešno kandidirala na javnih razpisih Programa razvoja podeželja 2014-2020 iz podukrepov 4.1 in 4.2.
Skoraj vso opuščeno zemljo so ponovno preuredili v obdelovalne površine, s pomočjo javne svetovalne službe so zasadili trajne ekološke nasade ter posodobili predelavo in trženje zelišč. Vse zeliščne surovine za svoje izdelke pridelujejo sami, prav tako sami izvajajo predelavo.
V 2020 so vstopili tudi v kontrolo Demeter ter vzeli v najem zeliščne vrtove pri bližnji Žički kartuziji – izjemna kulturna dediščina in spomenik državnega pomena.

Razširili so nabor izdelkov Majnika, ki jih je začela razvijati Majda Temnik, ter se na slovenskem tržišču tudi s pomočjo zadrug in organizacij pridelovalcev uveljavili s svojo kuhinjsko zeliščno soljo Majnika, različnimi čajnimi mešanicami in kalčki.
Na kmetiji izvajajo izobraževalne in turistične storitve v duhu trajnostnega razvoja narave, pridelave hrane vrhunske kvalitete, predajanja znanja o pomenu in uporabi zelišč.

Popolnoma vsi zatopljeni v sajenje lešnikov | Foto: Zeliščni vrt in kmetija Majhnika

 

DOSEDANJI REZULTATI

 • Omogočili so zaposlovanje na podeželju – na kmetiji sta redno zaposleni 2 osebi, omogočajo tudi začasno delo. 
 • Ustvarili pestre trajne ekološke nasade: lešniki (1,4 ha), zelišča (2,1 ha), visokodebelni sadovnjak (0,7 ha). 
 • Posodobili predelavo in trženje: nakup strojev za smukanje, rezanje zelišč in pakiranje, kladivnega mlina. 
 • Dosegli odsotnost stroškov za nakup gnojil in škropiv. 
 • Izvajajo izobraževalne dejavnosti: izvajajo vodene oglede po zeliščnem vrtu, naravoslovne dneve za otroke, predavanja in delavnice s področja zelišč, biodinamike, zdrave prehrane. 
 • Vključujejo najrazličnejše (ranljive) skupine: sodelujejo s šolo za otroke s posebnimi potrebami, OŠ V Parku ter VDC Slovenske Konjice, in v projektih za vključevanje dolgotrajno brezposelnih.
 • Povečana biodiverziteta na kmetiji in bližji okolici, večja prepoznavnost pomena ekološkega in biodinamičnega načina kmetovanja v zelo tradicionalnem okolju intenzivnega kmetijstva, spodbuda mladim kmetom v lokalnem okolju po večji rastlinski in ekološki pridelavi ter predelavi na kmetiji.

Jesenska priprava zeliščnega vrta v letu 2017 | Foto: Zeliščni vrt in kmetija Majnika

 

Odmevna priznanja dajejo vedeti, da je kmetija Majnika s svojim načinom dela ter odnosom do ljudi, živali in rastlin, na pravi poti. Naj jih omenimo samo nekaj:
 

 • leta 2020 je Katja prejela priznanje za najboljšo podjetnico v kmetijstvu Agrobiznis 2020, ki ga podeljuje časnik Finance v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in drugimi partnerji.
   
 • Turistična zveza Slovenije (TZS) je leta 2018 kuhinjsko ekološko sol Majnika uvrstila med 20 najboljših kulinaričnih in gastronomskih spominkov Alpske regije.
   
 • Katja Temnik je ambasadorka turistične destinacije Rogla-Pohorje. Bila je pobudnica novega turističnega produkta v lokalnem okolju: Kartuzijanska pot vina in zeliščnih napitkov. Zaradi svoje inovativnosti ter predanega poslanstva, da v lokalnem okolju spodbuja razvoj ekološkega kmetijstva, je 2020 prejela bronasti Konjiški grb občine Slovenske Konjice.  
   
 • Leta 2019 je Katja Temnik, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, v Predsedniški palači iz rok predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja, prejela priznanje Zveze slovenske podeželske mladine (ZSPM) – Inovativna mlada kmetica 2019 po izboru javnosti.
   
 • Posebna komisija, na čelu s predsednikom dr. Janezom Bogatajem, je leta 2018 izdelkom Ekološki zeliščni čaj Majnika, Kuhinjska zeliščna sol Majnika Premium s korenino svetlobe ter Kuhinjska zeliščna sol Majnika podelila znak kakovosti Okusi Rogle 2018. Izbor poteka v sodelovanju z Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja. Svojo odločitev za izbor Kuhinjske zeliščne soli Majnika je komisija takole utemeljila: »Izdelek je odličen. Primeren za protokolarno darilo. Priporočamo povezavo z lokalnimi ponudniki in skupno pripravo receptur za uporabo.«

 

KONTAKT

Zeliščni vrt in kmetija Majnika, Žiče 66 a, 3215 Loče
Kontaktna oseba: Katja Temnik, zeliscni.vrt.majnika@gmail.com
Telefon: +386 31 317 109
Spletna stran: majnika.si
Facebook: https://www.facebook.com/ZeliscniVrtMajnika/

  *     *     *     

Zeliščni vrt in kmetija Majnika je bila ena izmed kandidatov, ki jih je slovenska mreža za podeželje prijavila na evropski natečaj Rural Inspiration Awards 2021. Razpisane so bile štiri kategorije in Zeliščni vrt in kmetija Majnika je bila uvrščen v kategorijo Odporna prihodnost. Več: KLIK

*   *   *