OPSEN d.o.o. – Optimizacija rabe gnojil na ploščinah z brezpilotnimi zrakoplovi (OPTI-DRON)

OPSEN d.o.o. – Optimizacija rabe gnojil na ploščinah z brezpilotnimi zrakoplovi (OPTI-DRON)

  • Datum objave 24.06.2021

Na fotografiji testiranje z dronom |Foto: Opsend.o.o.

Digitalizacija v pridelavi hrane je nujna za konkurenčnost slovenskega kmetijstva. Z implementacijo novih tehnologij bomo znižali stroške dela pridelave hrane, umetnih gnojil ter s tem zmanjšali negativne učinke kmetijstva na naravo. OPTIDRON je zelo napreden način optimizacije rabe gnojil, ki se pri nas pojavlja prvič in prinaša želene učinke. OPTIDRON je odlična storitev v kmetijstvu za lažji in učinkovitejši način pridelave. Pilotni projekt OPTIDRON ima velike potenciale v kmetijstvu, saj bi se ob množični uporabi izjemno zmanjšal izpust toplogrednih plinov.

 

OZADJE

V zadnjih letih so velik napredek v razvoju doživela brezpilotna letala, ti. droni. V vedno več gospodarskih panogah se ljudje zavedajo, da so droni lahko zelo koristni. Tako je tudi v kmetijstvu.

Da bi sledili trendu uvajanja sodobnih pridelovalnih tehnologij s poudarkom na zmanjšanem vplivu kmetovanja na naravo, so različna podjetja združila moči. Skupna ideja je, da bi v veliki meri digitalizirali kmetijsko proizvodnjo ter s tem povečali učinkovitost pridelave, konkurenčnost in zmanjšali porabo gnojil na njivah. Podjetje Opsen d.o.o. se je povezalo skupaj s partnerjem Jeruzalem Ormož, storitve, agrar, trgovina d.o.o., ki ima v upravljanju in v lasti njive, ter podjetjem Termodron d.o.o. ki ima izkušnje s pregledovanjem infrastrukture, letenja z droni in ima v lasti strojno opremo.

Operacija je bila sofinancirana iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 v okviru LEADER podukrepa 19.2.

 

CILJ

Izdelati program za zajetje slik z droni za posamezna načrtovana območja oz. GERK-e ter za implementacijo zajetih slik z dronom z multispektralno kamero. Program zajete slike obdela in razvije modele za dognojevanje rastlin, ki se jih implenetira v kmetijsko mehanizacijo.


Obe fotografiji: Primer izgleda prikaza v računalniškem programu | Foto: Opsen d.o.o.

 

GLAVNE AKTIVNOSTI

V projektu so najprej skupaj analizirali trenutno stanje pridelave in načine dognojevanja. Nato so izbrali površine (GERK-e), ki bi bili primerni za obdelavo. Z zunanjim partnerjem so izvedli snemalne preglede z brezpilotnim zrakoplovom dron, ki je opremljen z multispektralno kamero, prilagojeno kmetijski uporabi. Naredili so terminski plan pregledov in potrebnih analiz z droni. Potem so izbrali so mehanizacijo, ki ima možnost implementirati pridobljene podatke, pripravili gnojilne načrte na izbranih gerkih ter izvedli integracijo podatkov na obstoječo mehanizacijo in na koncu izvedli dognojevanje v praksi. Ob koncu projekta so merili učinke in prihranke.

Razvili so program, da lahko na svojstven način obdelujejo posnete slike v multispektralnem načinu, jih primerjajo z modeli in obdelane podatke vnesejo v strojno kmetijsko opremo. Ta pri obdelovanju njive po potrebi dognojuje posamezne prostorske celote.

Z opremo se je pridobil velik potencial za nadaljnji razvoj in odprl prostor za raziskave na številnih kmetijskih področjih za varstvo okolja. Tovrstna oprema omogoča pridobivanje novih, drugačnih podatkov, s katerimi lažje in boljše razumemo odzive rastlin na različne stresne situacije. Oprema bo omogočala lažji prehod v ti. optimalno kmetovanje.

 OPTIDRON, moj partner za učinkovito in konkurenčno poslovanje v kmetijstvu.

REZULTATI

Ob koncu projekta so opravili meritve in prišli do naslednjih zaključkov:
Na površini 120 ha so pri dognojevanju ustvarili prihranek 15.471 kg umetnega gnojila KAN 27. Na posamezni GERK znaša to od 8 do 24 odstotkov manj gnojila (povprečje približno 10 odstotkov). Znižali so se stroški ogledov ter povečala se je donosnost.

 

KONTAKT

Opsen d.o.o., Ljutomerska cesta 30, 2270 Ormož
Kontaktna oseba: Davorin Korpar, dipl.inž.el., davorin.korpar@opsen.si
Telefonski kontakt: 051 392 133
Spletna stran: https://www.opsen.si/projekti/
Dodatne informacije: https://termodron.si/ciljno-dognojevanje/

 

 *     *     *   

Opsen d.o.o. je bil eden izmed kandidatov, ki jih je slovenska mreža za podeželje prijavila na evropski natečaj Rural Inspiration Awards 2021. Razpisane so bile štiri kategorije in Opsen d.o.o. je bil uvrščen v kategorijo Digitalna prihodnost. 

 

*   *   *

Deli z drugimi
Statistična regija

Podravska

Področja ukrepanja

Izboljšanje konkurenčnosti, Izboljšanje okolja

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)