KGZ Škofja Loka – Povezani smo na trgu močnejši

KGZ Škofja Loka – Povezani smo na trgu močnejši

  • Datum objave 25.06.2021

Na fotografiji bogato založene police z izdelki iz Loške zadruge.

 

Loška zadruga je ena večjih zadrug na Gorenjskem, ki povezuje več kot 470 članov. V več kot 120-letni zgodovini od ustanovitve se je uspešno prilagajala potrebam kmetov iz Škofjeloškega področja, Poljanske doline in Selške doline in trgu ter uspešno kljubovala vsem družbenim in tržnim spremembam. Kot pravi direktor KGZ Škofja Loka Mitja Vodnjov, so ponosni na dolgo pot, ki so jo prehodili do uspeha, ter na odlične izdelke in storitve, ki jih lahko ponudijo svojim strankam. Odločeni so ohranjati kakovost, jo nadgrajevati in izboljševati. Uspešno delovanje in poslovanje zadruge pripisujejo dobremu sodelovanja vodstva zadruge s člani in gospodarnemu poslovanju.

Loška zadruga letno odkupi približno 15 milijonov litrov mleka, od tega ga dva milijona predelajo v najstarejši slovenski mlekarni – Loški mlekarni, odkupijo tudi več kot 1,3 milijona kilogramov živine in 50.000 kubičnih metrov lesa ter imajo lastno trgovsko mrežo, v njihovih trgovinah radi nakupujejo člani zadruge in občani. Ponosni so, da je večina prodajnih polic založenih z lastnimi izdelki, saj ima Loška zadruga svoje predelovalne obrate: Mesnine Bohinja, Loške mesnine, Loško mlekarno in Mesarijo Arvaj. Nakup klavnice v Škofji loki, ki se je preimenovala v Loške mesnine, pridružili pa sta se ji še Mesnine Bohinja in Mesarija Arvaj, je bila strateška odločitev, saj z lastno predelavo mesa oplemenitijo surovino, hkrati pa zagotovijo stalen odkup in plačilo živine kmetom. Potrošnikom pa v svojih trgovinah lahko ponudijo zaupanja vredne mesne izdelke in meso.

Posebno mesto v njihovih živilskih trgovinah so namenili izdelkom s kmetij z njihovega območja.

Loška zadruga letno odkupi približno 15 milijonov litrov mleka, od tega ga dva milijona predelajo v najstarejši slovenski mlekarni – Loški mlekarni, odkupijo tudi več kot 1,3 milijona kilogramov živine in 50.000 kubičnih metrov lesa ter imajo lastno trgovsko mrežo, v njihovih trgovinah radi nakupujejo člani zadruge in občani. Ponosni so, da je večina prodajnih polic založenih z lastnimi izdelki, saj ima Loška zadruga svoje predelovalne obrate: Mesnine Bohinja, Loške mesnine, Loško mlekarno in Mesarijo Arvaj. Nakup klavnice v Škofji loki, ki se je preimenovala v Loške mesnine, pridružili pa sta se ji še Mesnine Bohinja in Mesarija Arvaj, je bila strateška odločitev, saj z lastno predelavo mesa oplemenitijo surovino, hkrati pa zagotovijo stalen odkup in plačilo živine kmetom. Potrošnikom pa v svojih trgovinah lahko ponudijo zaupanja vredne mesne izdelke in meso.

Posebno mesto v njihovih živilskih trgovinah so namenili izdelkom s kmetij z njihovega območja.

Mitja Vodnjov, direktor KGZ Škofja Loka

»Na Loški zadrugi se trudimo dati možnost lokalnim kmetijam, da ponujajo in prodajajo domače dobrote tudi prek zadružnih trgovin, zato smo oblikovali posebno blagovno znamko in mesto v živilskih trgovinah – to je Domači kotiček,« pove Mitja Vodnjov, direktor KGZ Škofja Loka.

 

 

POVEZANOST DAJE MOČ

Poslanstvo Loške zadruge je služiti interesom in potrebam članov, zato pri poslovnih odločitvah vedno pretehtata solidarnost in odgovornost do skupne lastnine in dobrih medosebnih odnosov zadruge s člani. Tudi povezovanje članov zadruge in iskanje najboljših možnosti za skupni nastop na trgu je pomembna naloga zadruge. S tem namenom so se odločili za sodelovanje na razpisu za podukrep M9.1. Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju, ki ga je v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na prvi javni razpis leta 2018 so se prijavili za drobnico, leto pozneje pa še z rejci goveda. Razpis je namenjen pospešenemu povezovanju primarnih kmetijskih in gozdarskih proizvajalcev, s čimer se izboljša položaj kmetov v verigi preskrbe s hrano in gozdno-lesnimi proizvodi. Hkrati naj bi se s skupnim nastopom primarnih proizvajalcev na trgu izboljšal tudi njihov pogajalski položaj. Sredstva, pridobljena na tem razpisu, pa naj bi bila porabljena tudi za vzpostavitev skupnih tehnoloških pristopov k prireji in pridelavi, za dvig kakovosti izdelkov ter skupno promocijo, trženje ter stroškovno učinkovitost pridelave in predelave za največ pet let. Višina javne podpore za organizacije proizvajalcev je do največ 50.000 evrov letno, za skupine proizvajalcev pa 25.000 evrov. »Namen razpisa se povsem ujema s cilji Loške zadruge, to je s pospeševanjem gospodarskih koristi naših članov in uspešnim poslovanjem v vseh dejavnostih, ki jih opravljamo,« pravi Vodnjov.

 

NAJVEČJI DOBAVITELJI JAGNJETINE

Pogoj za sodelovanje na razpisu je pridobitev statusa skupine ali organizacije proizvajalcev, kar je Loška zadruga pridobila za skupino rejcev drobnice in rejcev govejega mesa.
Leta 2018 so na razpisu kandidirali z rejci drobnice. »Povpraševanje po jagnjetini pri večjih trgovskih verigah se je večalo, zato so ti iskali primernega dobavitelja večje količine mesa nekajkrat na leto. Odločili smo se povezati rejce drobnice, ki jih je v naši zadrugi kar veliko, vsi pa so do takrat večinoma sami iskali kupce. Povezali smo 48 rejcev drobnice, organizirali predelavo ter uredili logistiko od prevzema jagnjet do končnega porabnika. Tako smo pomagali kmetom in  zadovoljili povpraševanje velikih trgovcev. Rejci drobnice tako na trgu nastopajo enotno, povečalo se je število kupcev jagnjetine, s tem pa tudi stabilnost prodaje. In kar je najbolj pomembno, rejci drobnice dosegajo boljšo odkupno ceno, hkrati pa smo jih razbremenili pri prodaji in logistiki, zato se lahko posvetijo sami reji. V petletnem obdobju nameravamo še povečati število članov za 5 do 10 odstotkov, hkrati bomo povečali tudi vrednost tržne proizvodnje za najmanj 25 %, učinke pa merili vsako leto sproti. S člani skupine usklajujemo odkup, ceno in dobavo drobnice vse leto, spremljamo in zagotavljamo pa tudi kakovost našim kupcem,« poudarja Vodnjov.  Na podlagi zagotovljenega in stalnega odkupa pa je Loška zadruga sklenila dolgoročno pogodbo z vsemi večjimi trgovskimi podjetji pri nas in jim zagotavlja kakovostno meso drobnice.

Ponudba mesnin Loške zadruge

GOVEDINA VIŠJE KAKOVOSTI

Podobno zgodbo je Loška zadruga nadaljevala tudi pri rejcih govedi. »Na drugi javni razpis za podukrep  9.1 smo leta 2019 prijavili še skupino rejcev govedi. Povpraševanje po slovenski govedini višje kakovosti in znanega porekla se je med porabniki povečalo, zato smo podobno kot pri rejcih drobnice povezali 40 velikih rejcev govedi, ki zagotavljajo preverjeno kakovost in dovolj govedi, da lahko zagotavljamo trgovskim verigam stabilno ponudbo 100-odstotno slovenskih živali vse leto. Rejcem govedi smo zagotovili stabilen odkup, kar je zanje zelo pomembno, hkrati smo optimizirali logistične stroške, časovno in količinsko pa se lažje prilagajamo tudi kupcem,« pojasnjuje direktor Loške zadruge. 

*   *   *

Avtor prispevka in fotografij: Barbara Remec, ČZD Kmečki glas d.o.o.
Prispevek si lahko preberete tudi v tiskani izdaji Kmečki glas z dne 18. 11. 2020.
Povezava do KGZ Škofja Loka: https://loska-zadruga.si/

 

Pripravo prispevka ter videoposnetka je sofinancirala Mreža za podeželje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Deli z drugimi
Statistična regija

Gorenjska

Področja ukrepanja

Izboljšanje kakovosti življenja in diverzifikacija podeželja, Izboljšanje konkurenčnosti

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M9.1 – Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju