Poziv za predložitev morebitnih pripomb na predlog Akcijskega načrt za delo z mladimi kmeti 2024-2030


  • Datum objave 23.05.2024

Poziv za predložitev morebitnih pripomb na predlog Akcijskega načrt za delo z mladimi kmeti 2024-2030

  • Datum objave 23.05.2024

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo posredovalo predlog Akcijskega načrta za delo z mladimi kmeti 2024 – 2030. Morebitne pripombe, predloge, mnenja ali dopolnitve na predlog zbiramo do vključno 6. junija 2024.

Akcijski načrt je seznam aktivnosti, ki se bodo izvajale do leta 2030 na nacionalni ravni z namenom izboljšanja razmer in pogojev za kmetovanje, predvsem mladih kmetov. Vzporedno se bodo izvajale intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023-27, katerih izvedba se financira v obliki podpor iz javnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada ter sredstev proračuna Republike Slovenije.

Akcijski načrt je pripravljen v štirih sklopih aktivnosti in sicer:

  1. Formalna vzgoja in izobraževanje.
  2. Opolnomočenje mladega kmeta.
  3. Podporno okolje mlademu kmetu.
  4. Informiranje in ozaveščanje.

Predlog akcijskega načrta opredeljuje zlasti stanje na področju mladih kmetov, cilje in ukrepe za hitrejšo generacijsko prenovo nosilcev kmetijskih gospodarstev, kakovostno delovno okolje in življenje na kmetiji ter informiranje in ozaveščanje javnosti.

Akcijski načrt je nastal zaradi spoznanja, da so prihodnost slovenskega kmetijstva mladi kmetje, ki predstavljajo nacionalni interes, katerega ključni cilj je samooskrba s kakovostno in zdravo pridelano hrano – pomembni pa so še poseljenost in razvoj podeželja in ohranjanje okolja.

Predlog Akcijskega načrta za delo z mladimi kmeti 2024-2030 je dostopen TUKAJ.

Prosimo vas, da vaše morebitne pripombe, predloge, mnenja ali dopolnitve na predlog pošljete do vključno 6. junija 2024, na elektronski naslov gp.mkgp@gov.si.

Deli z drugimi