Objavljena Uredba o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti ter naravne ali druge omejitve iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027


  • Datum objave 08.04.2024

Avtor: Gregor Petrič

Objavljena Uredba o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti ter naravne ali druge omejitve iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

  • Datum objave 08.04.2024

Vlada je izdala Uredbo o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti ter naravne ali druge omejitve iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

Uredba, ki je urejala navedena plačila, je bila sicer sprejeta in je začela veljati v mesecu marcu 2023. Zaradi prve in druge spremembe Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN 2023–2027), ki se nanašajo na intervencije Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), Lokalne pasme in sorte, Biotično varstvo rastlin in Plačila za naravne ali druge omejitve, prenehanje izvajanja intervencije Plačila Natura 2000 in uvedbe nove intervencije Habitatni tipi in vrste na območjih Natura 2000, je bilo treba to uredbo spremeniti in dopolniti.

Upravičencem, ki so petletno obveznost za izvajanje intervencij KOPOP ter Lokalne pasme in sorte prevzeli na podlagi veljavne uredbe, se zaradi sprememb SN SKP 2023–2027 te obveznosti z letom 2024 prilagodijo. Upravičenci za preostali čas trajanja prevzete obveznosti za zahteve, ki so se spremenile in dopolnile, izvajajo prilagojeno obveznost. Če se upravičenci s prilagoditvijo ne strinjajo, lahko brez posledic odstopijo od izvajanja obveznosti, prevzetih v letu 2023 na podlagi veljavne uredbe.

Tako kot veljavna uredba tudi nova uredba določa upravičence, pogoje, ukrepe in višino plačil v letih 2024–2027 za naslednje intervencije: KOPOP, Ekološko kmetovanje, Ekološko čebelarjenje, Habitatni tipi in vrste na območjih Natura 2000, Lokalne pasme in sorte, Biotično varstvo rastlin in Plačilo za naravne ali druge omejitve.

Ob upoštevanju prve in druge spremembe SN 2023–2027 nova uredba povzema spremembe in dopolnitve zahtev v okviru posameznih operacij intervencij KOPOP, vključuje pa tudi nekatere tehnične popravke pri posameznih členih. S tehničnimi popravki so iste vsebine kot so določene že v veljavni uredbi v novi uredbi zapisane bolj razumljivo za upravičence, kar prispeva k lažjemu in boljšemu izvajanju ukrepov ter posledičnemu zmanjševanju stopnje napake.


Uredba o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti ter naravne ali druge omejitve iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

Deli z drugimi