Končana javna razprava o celotnem predlogu strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027


  • Datum objave 26.11.2021

Končana javna razprava o celotnem predlogu strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

  • Datum objave 26.11.2021

Včeraj, 25. 11. 2021, se je končala javna razprava o celotnem predlogu strateškega načrta skupne kmetijske politike (SN SKP) 2023 – 2027, ki jo je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) začelo 4. novembra.

Predlog SN SKP je MKGP objavil na spletni strani za skupno kmetijsko politiko, dokument pa naslavlja potrebe kmetijstva, gozdarstva, živilskopredelovalne dejavnosti, okolja in družbe.

Dokument združuje večmesečno usklajevanje mnenj in predlogov deležnikov ter predloge in smernice Evropske komisije.

Ministrstvo bo prispele pripombe iz javne razprave preučilo ter v naslednjih dneh dokončno uskladilo besedilo predloga SN SKP 2023 – 2027 in ga posredovalo v obravnavo Vladi RS. Ko bo Ministrstvo za okolje skupaj z mnenjedajalci v postopku celovite presoje vplivov na okolje ugotovilo ustreznost okoljskega poročila, se bo pričela tudi javna razgrnitev SN SKP 2023 – 2027 in okoljskega poročila.

Evropski parlament potrdil reformo skupne kmetijske politike

Evropski parlament je v torek, 23. novembra, v Strasbourgu potrdil reformo skupne kmetijske politike (SKP) za obdobje 2023–2027, katere del bodo strateški načrti držav članic. Kmetijstvu se namenja 387 milijard evrov iz dolgoročnega proračuna EU. Z novo skupno kmetijsko politiko stopajo v veljavo ambicioznejše okoljske in podnebne zahteve, usklajene s cilji evropskega zelenega dogovora, zagotavlja se pravičnejša razdelitev sredstev, predvsem malim in srednje velikim kmetijam ter mladim kmetom, nova reforma krepi biotsko raznovrstnost. Reformo SKP mora sedaj odobriti Svet EU, veljati naj bi začela leta 2023.

Minister dr. Jože Podgoršek je ob potrditvi izpostavil: »Reformirana SKP bo spodbujala bolj zelen razvoj kmetijstva ob uporabi in sofinanciranju sodobnih in inovativnih tehnologij. Te bodo v pomoč tudi slovenskemu kmetu pri zagotavljanju varne, trajnostne in kakovostne hrane. Nova skupna kmetijska politika sledi tudi zahtevam dobrobiti živali, se prilagaja na spreminjajoče se podnebje in je hkrati tudi konkurenčna. Evropsko in slovensko kmetijstvo potrebujeta pametne rešitve, kot predsedujoči Svetu EU menim, da smo z novo skupno kmetijstvo politiko na pravi poti.«

Reforma skupne kmetijske politike, dokončanje katere je ena ključnih aktivnosti predsedovanja in je tudi najpomembnejši dosje na področju kmetijstva, sledi ambicioznim ciljem na področju okolja in podnebnih sprememb.

Deli z drugimi