4,2 milijona evrov za več sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami


  • Datum objave 26.11.2021

4,2 milijona evrov za več sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami

  • Datum objave 26.11.2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 26. 11. 2021, v Uradnem listu objavilo 6. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, katerega namen je podpreti projekte sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami v okviru pobude LEADER. Skupna vrednost javnega razpisa je okvirno 4,2 milijona evrov. Vložitev vloge na javni razpis bo potekala od 20. decembra 2021 do vključno 14. februarja 2022, do 15. ure.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«, ki je eden izmed podukrepov v okviru pobude LEADER.

Namen podpore 

Podpora je namenjena sofinanciranju aktivnosti v projektih sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS) znotraj Republike Slovenije, podpira pa se tudi sodelovanje s partnerji iz tujih držav. Operacija je lahko osredotočena v krepitev zmogljivosti in izmenjavo izkušenj v zvezi z lokalnim razvojem npr. publikacijami in seminarji, ki so namenjeni usposabljanju, izmenjavo osebja z namenom vzpostavitve skupnih metod dela in koordiniranega ter skupnega dela na razvoju območja. Izvajajo se lahko tudi operacije, ki se navezujejo na tematike, kot so: razvoj in trženje storitev in proizvodov, promocija novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij, vključevanje ranljivih skupin, organizacija skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme, oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov, spodbujanje zdravega in okolju prijaznega prehranskega sistema ter kolektivne okoljske operacije.

Ključni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis:

  • vzpostavljeno pogodbeno partnerstvo, ki ga vodi vodilni partner sodelujočih LAS,
  • pogodba o sodelovanju med LAS z jasno opredelitvijo načrtovanih aktivnosti s predvidenim finančnim okvirjem posameznega partnerja v operaciji sodelovanja,
  • v vlogi opredeljeni rezultati operacije in koristi za območje,
  • najvišji dovoljeni znesek javne podpore na posamezni LAS je 100.000 eurov za posamezno operacijo,
  • najvišji dovoljeni znesek javne podpore skupne operacije sodelovanja vseh LAS je 500.000 eurov,
  • posamezni LAS lahko na javni razpis vloži največ tri vloge,
  • stopnja podpore znaša 85 % upravičenih stroškov operacije.

Postopek vlaganja vloge

Postopek vlaganja in obravnave vloge je natančneje predstavljen v javnem razpisu. Gre za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolje ocenjenim popolnim vlogam.

Prijavni obrazec izpolni vlagatelj (vodilni partner sodelujočih LAS) samo elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP).

Začetek vnosa vloge na javni razpis in zaprtje javnega razpisa

Vložitev vloge na javni razpis bo potekala od 20. decembra 2021 do vključno 14. februarja 2022 do 15:00 ure.

Informacije o javnem razpisu

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo na INFO točki ARKSTRP ter na spletnih straneh skupne kmetijske politike (skp.si).

Predstavitev javnega razpisa

Spletna predstavitev javnega razpisa je potekala 7. 12. 2021. Tekom predstavitve so bila zastavljena številna vprašanja, odgovore najdete tukaj.

Povezave:

spletno mesto, kjer je objavljen javni razpis

Deli z drugimi