Slovenija je država z nezadostno izkoriščenim potencialom biogospodarstva


  • Datum objave 25.11.2021

Slovenija je država z nezadostno izkoriščenim potencialom biogospodarstva

  • Datum objave 25.11.2021

V okviru ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« je bil izveden projekt Premostitev vrzeli v biogospodarstvu (Bridge2Bio), ki je potekal od 1. novembra 2018 do 31. oktobra 2021. Sedaj so na voljo ključne ugotovitve in priporočila, ki so jih raziskovalci strnili v zaključnem poročilu. 

Posodobljena strategija EU o razvoju biogospodarstva iz leta 2018 je povzela, da imajo države srednje in vzhodne Evrope visok potencial za biogospodarstvo, a je ta premalo izkoriščen.

Temeljni namen projekta je bil zagotovitev podatkovne podpore za boljše izkoriščanje priložnosti, ki jih prinaša prehod v biogospodarstvo, ter podpora nosilcem odločanja v institucijah, katerih aktivnosti določajo dinamiko in intenzivnost prehoda Slovenije v biogospodarstvo.

Med ključnimi rezultati projektnih aktivnosti je opisana struktura in ocenjena uspešnost panog biogospodarstva v Sloveniji ter analiza trenutnega stanja potencialov, povezanih z razpoložljivostjo in izkoriščenostjo virov kmetijske in gozdne biomase v Sloveniji. Poleg tega je projekt tudi spodbujal interakcijo med deležniki ter sooblikoval podporne ukrepe in aktivnosti za razvoj biogospodarstva v Sloveniji.

Med pomembnejšimi priporočili je razvoj sistematičnih in usklajenih ukrepov, spodbujanje razvoja in spodbujanje izgradnje biorafinerijskih kapacitet.

Projekt je vodil dr. Luka Juvančič iz Biotehniške fakultete z raziskovalci iz Gozdarskega inštituta Slovenije, Kemijskega inštituta, Inštituta za celulozo in papir, Fakultete za družbene vede in Gospodarske zbornice Slovenije.

Ključni rezultati projektnih aktivnosti so:

  • opisana struktura in ocenjena uspešnost panog biogospodarstva v Sloveniji;
  • analiza trenutnega stanja potencialov, povezanih z razpoložljivostjo in izkoriščenostjo virov kmetijske in gozdne biomase v Sloveniji;
  • spodbujanje interakcij med deležniki ter sooblikovanje podpornih ukrepov in aktivnosti za
  • razvoj krožnega biogospodarstva v Sloveniji.

Med pomembnejšimi priporočili je razvoj sistematičnih in usklajenih ukrepov, spodbujanje razvoja in spodbujanje izgradnje biorafinerijskih kapacitet.

Povzetek poročila

Zaključno poročilo

Deli z drugimi