Izdaja odločb za ukrepe Dobrobit živali, Ekološko kmetovanje in Kmetijsko okoljsko podnebna plačila


  • Datum objave 07.04.2022

Primerno urejen izpust z rešetkastimi tlemi in paličastimi pregradami, avtor KGZS

Izdaja odločb za ukrepe Dobrobit živali, Ekološko kmetovanje in Kmetijsko okoljsko podnebna plačila

  • Datum objave 07.04.2022

V mesecu aprilu 2022 bodo na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija) pričeli z izdajanjem odločb iz Programa razvoja podeželja (PRP 2014-2020) za vse tri ukrepe.

V mesecu aprilu bodo izplačane odločbe za ukrep DŽ – Dobrobit živali v skupni vrednosti slabih 7,6 milijona evrov, odločbe za ukrep EK – Ekološko kmetovanje v skupnem znesku 6 milijonov evrov, ostale odločbe – dobra tretjina sredstev za ekološko kmetovanje,  pa bo izplačana  v maju 2022. V aprilu bodo pričeli tudi z izdajanjem odločb KOPOP – Kmetijsko okoljsko podnebna plačila, vendar bo večina sredstev (skupno 30,6 milijona evrov) izplačana v maju in juniju 2022.

Na Agenciji predlagajo, da si izpis stanja na vaši vlogi in datume predvidenih izplačil ogledate tudi na spletni strani Agencije (potrebujete davčno številko (DŠ) in enotno matično številko občana (EMŠO)/matično številko (MŠO)).

Deli z drugimi