Izdaja odločb na podukrepu 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2021


  • Datum objave 07.04.2022

Slika je simbolična, avtor: MKGP.

Izdaja odločb na podukrepu 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2021

  • Datum objave 07.04.2022

6. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2021 iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 je bil objavljen 5. 11. 2021, vloge pa so lahko vlagatelji oddali do 20. 12. 2021. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala do 500.000 evrov.

Na Agencijo je bilo skupno oddanih 18 vlog, in sicer 14 vlog za sklop A, kjer so upravičenci kmetijska gospodarstva, ki so pridobila certifikat za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti) in 4 vloge za sklop B, kjer so upravičenci pravne osebe, ki so pridobile certifikat za vsaj tri kmetijska gospodarstva za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti.

Agencija je izdala odločbe 15 upravičencem, s katerimi je odobrila sredstva v višini 26.935,30 evra. Za sklop A je Agencija odobrila sredstva 11 upravičencem v višini 3.737,00 evrov ter za sklop B 4 upravičencem v višini 23.198,30 evra.

Vlagatelj je do podpore upravičen po vložitvi upravičenega zahtevka za izplačilo v obliki pavšalnega plačila za posamezno koledarsko leto na podlagi enega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se vloži v naslednjem koledarskem letu za preteklo leto. Vlagatelj vlaga zahtevke za izplačilo sredstev v skladu s časovno dinamiko, ki je določena v odločbi in skladno z opredeljeno višino sredstev posameznega zahtevka za izplačilo.

Za sklop B velja, da mora ob vložitvi posameznega zahtevka za izplačilo sredstev pogoje glede pridobitve veljavnega certifikata in aktivnega kmeta izpolnjevati najmanj 90 odstotkov kmetijskih gospodarstev iz seznama kmetijskih gospodarstev, za katere se je stranki odobrila podpora.

Deli z drugimi