Predstavitev odziva Evropske komisije na strateški načrt skupne kmetijske politike Slovenije 2023-2027


  • Datum objave 06.04.2022

Predstavitev odziva Evropske komisije na strateški načrt skupne kmetijske politike Slovenije 2023-2027

  • Datum objave 06.04.2022

Minister dr. Jože Podgoršek se je danes udeležil sestanka horizontalne delovne skupine v okviru priprave strateškega načrta skupne kmetijske politike (SN SKP) 2023-2027 ter širših in ožjih delovnih skupin za pripravo predlogov in dokumentov skupne kmetijske politike po letu 2020. Na sestanku so bila predstavljena izhodišča za izvedbo SN SKP ter odziv Evropske komisije nanj in izvedbene rešitve intervencij.

Minister je deležnike pozval k proaktivnemu sodelovanju ter dialogu za iskanje najboljše rešitve za slovensko kmetijstvo, živilsko industrijo, podeželje in gozdarstvo. Slovenija mora v treh tednih od prejema poslati obrazložitve in pojasnila na Komisijo.

Države članice EU so morale do 1. januarja letos Evropski komisiji predložiti strateške načrte skupne kmetijske politike za novo obdobje 2023–2027. Strateški načrt je ključna novost nove skupne kmetijske politike (SKP) in omogoča državam članicam prilagajanje izvajanja SKP v večji meri kot do sedaj potrebam njihovih kmetijskih skupnosti v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in deležniki. Slovenija je decembra lani med prvimi državami članicami poslala Evropski komisiji skupni strateški načrt, konec prejšnjega meseca pa je prejela odziv Komisije na dokument.

Minister dr. Jože Podgoršek je ob odzivu Evropske komisije na SN SKP dejal: »Evropska komisija pozdravlja upoštevanje priporočil in prizadevanja na področju dobavnih verig, sodelovanja, shem kakovosti, ekološkega kmetovanja in poenostavitve za organe in upravičence. Lahko rečem, da smo se v tem času veliko naučili, tudi zdajšnja pomoč kmetijskim gospodarstvom in čebelarjem, ki bo predvidoma konec tega tedna izplačana kaže na to, da znamo debirokratizirati pomoči na način, da kmetom ni potrebno storiti ničesar.« Komisija v svojem odzivu navaja nekatera nova priporočila, in sicer, da je potrebna večja ambicioznost na področju okolja in podnebnih sprememb, potreben je še večji poudarek na socialno-ekonomskih potrebah podeželskih območij – kot npr. zagotavljanje širokopasovnega interneta ter večji poudarek znanju, inovacijam in digitalizaciji v samem kmetijstvu. Evropska komisija poudarja tudi pomen kazalnikov za spremljanje uspešnosti izvajanja SN SKP. Pripombe Komisije so usmerjene tudi na dodatne podatke in pojasnila.

Ministrstvo pri pripravi odgovora Evropski komisiji in dopolnitvah SN SKP potrebuje aktivno sodelovanje in pomoč deležnikov in partnerjev, ki so v vsebinskem delu predlagali nekatere ukrepe. Presoja strateških načrtov držav članic pa bo potekala tudi v luči novih razmer – vojne v Ukrajini in s tem povezanih novih razmerij v verigi preskrbe s hrano. Države članice bodo lahko vnesle v strateške načrte nekatere spremembe, v kolikor bodo z njimi zmanjševale odvisnost od fosilnih goriv oziroma povečevale samooskrbo z beljakovinskimi komponentami, oljnicami, itd.

Pripombe Evropske komisije in dopolnitve SN SKP so predmet pogajanj z državo članico. Cilj ministrstva je, da v pogajanjih uspešno zagovarja naša stališča, da bomo lahko zagotavljali varno in kakovostno hrano, varovali naravne vire in se ustrezno odzivali na podnebne spremembe ter ohranjali vitalno podeželje Slovenije. Strateški načrt skupne kmetijske politike za Slovenijo zagotavlja pogoje za odporno in konkurenčno pridelavo in predelavo hrane, predvsem preko ohranjanja proizvodnega potenciala in obsega kmetijskih zemljišč ter zagotavljanja primernega in stabilnega dohodka kmetijskih gospodarstev, tudi na območjih z omejenimi možnostmi delovanja (OMD) in v sektorjih v težavah, preko zagotavljanja varne in kakovostne hrane, krepitve agroživilskih verig in izboljšanja položaja kmeta v verigi, spodbujanjem pridelave hrane z višjo dodano vrednostjo ter generacijske pomladitve.

Deli z drugimi