Imenovanje v Usmerjevalno skupino Mreže za podeželje za obdobje 2023–2027


 • Datum objave 11.01.2023

1. seja Usmerjevalne skupine Mreže za podeželje leta 2015 (foto M. Štepec)

Imenovanje v Usmerjevalno skupino Mreže za podeželje za obdobje 2023–2027

 • Datum objave 11.01.2023

Z novim programskim obdobjem se bo na novo imenovala usmerjevalna skupina, ki bo usmerjala delo Mreže za podeželje. Vaše pripombe in predloge na delovanje ali imenovanje Usmerjevalne skupine Mreže za podeželje nam lahko pošljete do torka, 17. 1. 2023.

Mreža za podeželje (Mreža skupne kmetijske politike) bo nadaljevala delo in način upravljanja predhodno delujoče Mreže za podeželje iz programskega obdobja 2014–2020, ki je bila ustanovljena z javnim pozivom k včlanitvi v Mrežo za podeželje 2008. V programskem obdobju 2014–2020 so bile aktivnosti mreže omejene na podporo t.i. II. stebra skupne kmetijske politike (program razvoja podeželja), bistvena novost v novem programskem obdobju je tako razširitev delovanja na področje intervencij iz t.i. I. stebra skupne kmetijske politike (SKP).

Za potrebe izvajanja Mreže za podeželje v programskem obdobju 2023–2027 bo na novo imenovana Usmerjevalna skupina Mreže za podeželje za programsko obdobje 2023–2027. Datum vzpostavitve Mreže SKP je v skladu s Strateškim načrtom skupne kmetijske politike 2023-2027 (Strateški načrt SKP) določen z datumom potrditve prvega letnega plana Mreže za podeželje in z imenovanjem Usmerjevalne skupine Mreže za podeželje. Vzpostavitev in delovanje Mreže za podeželje 2023-2027 je predviden v roku treh mesecev od potrditve strateškega načrta s strani Evropske komisije.

MKGP si prizadeva spodbujati proaktivno vlogo Mreže za podeželje, ki bo zagotavljala večjo kakovost in implementacijo Strateškega načrta SKP, večjo vključenost zainteresiranih strani v izvajanje razvoja podeželja, celostno obveščanje širše javnosti in možnih upravičencev o skupni kmetijski politiki in možnostih financiranja, spodbujala inovacije, sodelovanje in prenos znanja na področju kmetijstva, proizvodnje hrane, gozdarstva in na podeželskih območjih, spodbujala in krepila sodelovanje, širila dobre prakse itd.

Kot glavne naloge Usmerjevalne skupine Mreže vidimo:

 • podajanje usmeritve za delovanje Mreže za podeželje
 • zastopanje različnih deležnike in sektorje,
 • podajanje predlogov za izboljšanje izvajanja aktivnosti in delovanja Mreže za podeželje,
 • podajanje predlogov h gradivom in aktom Mreže za podeželje,
 • podajanje predlogov za ustanovitev tematskih delovnih skupin,
 • zagotavljanje širjenja in izmenjave informacij, praks, znanja ipd. na področju skupne kmetijske politike med člani Mreže za podeželje, organizacijami in posamezniki,
 • zagotavljanje vsebin, podatkov in informacij za pripravo gradiv, delavnic, dogodkov itd.,
 • podpora za spremljanje in vrednotenje izvedenih aktivnosti,
 • sodelovanje pri aktivnostih Mreže za podeželje (poziv Mreže za podeželje) in
 • druge naloge, določene s poslovnikom in drugimi akti Mreže.

Usmerjevalno skupino sestavljajo predstavniki organizacij, administracij, svetovalcev, raziskovalcev in drugih akterjev, ki se ukvarjajo z razvojem kmetijstva, gozdarstva in podeželja na nacionalni ravni. 

Usmerjevalno skupino imenuje ministrica, pristojna za kmetijstvo.

Vaše pripombe in predloge na delovanje ali imenovanje Usmerjevalne skupine Mreže za podeželje nam lahko pošljete do torka, 17. 1. 2023, na elektronski naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

 

 

Deli z drugimi