Demonstracijski projekti – primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelava živil na kmetijah, Sklop A: ŽIVINOREJA

Hlev s kozami na ekološki kmetiji Gössbauer, avtorica Marija Marinček

Demonstracijski projekti – primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelava živil na kmetijah, Sklop A: ŽIVINOREJA

 • Datum objave 02.11.2022

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije vas skupaj s Kmetijsko gozdarskimi zavodi Celje, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto in Ptuj vabi, da se udeležite brezplačnih demonstracijskih projektov namenjenih praktičnemu prikazu uporabe tehnologij, mehanizacije, postopkov, strojev, praks itn.

Cilj in namen izvedbe demonstracijskih projektov v različnih kmetijskih panogah je ponuditi kar največ informacij in novih znanj s področja primarne kmetijske proizvodnje, ohranjanje dobrega počutja živali oz. preprečevanja izgub zaradi slabega počutja rejnih živali. Z znanjem, pridobljenim na teh demonstracijah bodo kmetijska gospodarstva lažje ali učinkoviteje prispevala k izboljšani gospodarski kot tudi okoljevarstveni učinkovitosti.

Demonstracije bodo potekale v živo in zajemale predstavitve dobrih praks na terenu.

Upravičenci do udeležbe na posameznem prikazu/delavnici so:

 • fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v RKG kot nosilci kmetijskih gospodarstev, namestniki nosilcev kmetijskih gospodarstev ali člani kmetije;
 • zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost;
 • zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.

PROGRAM USPOSABLJANJ je prikazan v priponki.

 


VSEBINA:

Vsebine prikazov – strokovnih srečanj v različnih kmetijskih panogah so:

SKLOP A – živinoreja

 1. OCENJEVANJE DOBREGA POČUTJA REJNIH ŽIVALI IN MOŽNOSTI ZA IZBOLJŠANJE STANJA V PRAKSI, PRAKTIČNE REŠITVE V TEHNOLOGIJI REJE KOZ
 2. UPORABA NOVEJŠIH TEHNOLOGIJ OHRANJANJA ENERGIJE, ZMANJŠEVANJE NASTAJANJA PLINOV IN IZBOLJŠANJA DOBREGA POČUTJA ŽIVALI V PERUTNINARSKI PROIZVODNJI
 3. OCENA KAKOVOSTI KRME IN IZRAČUNAVANJE KRMNEGA OBROKA ZA GOVEDO DOLOČITEV TOČK TVEGANJA ZA USPEŠNO IZVAJANJE BIOVARNOSTNIH UKREPOV NA ŽIVINOREJSKIH KMETIJAH

 

SKLOP C – živilska tehnologija

 1. SENZORIČNA OCENA MLEČNIH IZDELKOV
 2. SENZORIČNA OCENA MESNIH IZDELKOV
 3. SENZORIČNA OCENA SADNIH IN/ALI ZELENJAVNIH IZDELKOV
 4. SENZORIČNA OCENA MLEVSKIH IZDELKOV

 

SKLOP D – poljedelstvo

 1. SETVENI POSKUSI IN ALTERNATIVNE OBLIKE OBDELAVE TAL V POLJEDELSTVU
 2. KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE
 3. DEMONSTRACIJSKA PRIDELAVA RŽI ZA DVAKRTANO SILIRANJE VOLUMINOZNE KRME ALI ENKRATNO SILIRANJE IN PRIDELAVA ZRNJA
 4. PREPOZNAVANJE RAZLIČNIH TIPOV TAL, NJIHOVIH ZNAČILNOSTI IN PRILAGAJANJE KMETIJSKIH KULTUR TER RAZLIČNIH TEHNOLOGIJ GLEDE NA POTREBE POSAMEZNIH KMETIJ

 

SKLOP E – sadjarstvo in opraševanje

 1. VAROVANJE PESTROSTI OPRAŠEVALCEV V SADOVNJAKIH

 

SKLOP F – travništvo in pašništvo

 1. DEMONSTRACIJSKI PRIKAZI OBNOVE NARAVNE TRAVNE RUŠE Z VSAJEVANJEM
 2. DEMONSTRACIJSKI PRIKAZ OHRANJANJA SUHIH TAVNIKOV
 3. TRAVNIŠTVO IN PAŠTNIŠTVO
 4. MOŽNOSTI UREDITVE PRESKRBE Z VODO NA PAŠNIKIH ali ODRPTIH HLEVIH

 

SKLOP G – namakanje

 1. PRIKAZ RAZLIČNIH TEHNOLOGIJ IN PRAKS NAMAKANJA
 2. AVTOMATIZACIJA NAMAKANJA
 3. KAPLJIČNO NAMAKANJE
 4. DEZINFEKCIJA VODE ZA NAMAKANJE

 


GRADIVO:

Sklop A –

 


IZVEDBA:

Sklop A – živinoreja

Deli z drugimi