Zelena luč slovenskemu strateškemu načrtu skupne kmetijske politike 2023-2027


  • Datum objave 28.10.2022

Zelena luč slovenskemu strateškemu načrtu skupne kmetijske politike 2023-2027

  • Datum objave 28.10.2022

Evropska komisija je danes potrdila Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023–2027) za Slovenijo. Gre za ključni strateški dokument kmetijske politike, s katerim bo Slovenija v naslednjem programskem obdobju zagotovila dolgoročno prehransko varnost, zeleni preboj in trajnostni razvoj slovenskega kmetijstva, gozdarstva, živilske industrije in podeželja.

Ministrica Irena Šinko je ob potrditvi slovenskega ključnega nacionalnega dokumenta za izvajanje skupne kmetijske politike v prihodnjem programskem obdobju povedala: »Slovenija je bila v prvi tretjini evropskih držav, ki so oddale strateške načrte. Da je Evropska komisija danes potrdila slovenski strateški načrt, me zelo veseli. Današnja potrditev dokumenta je priznanje Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za prave vsebinske odločitve, pravo smer razvoja slovenskega kmetijstva in podeželja in nenazadnje za dobro opravljeno timsko delo z vsemi pomembnimi deležniki.«

Pri pripravi SN SKP 2023–2027 je Slovenija sledila trem krovnim (in devetim specifičnim) ciljem SKP, kot jih določa evropska zakonodaja – konkurenčnosti in odpornosti kmetijskega sektorja, varstvu narave, okolja in podnebja ter skladnemu razvoju podeželja. Strateški načrt bo Slovenija začela izvajati predvidoma 1. januarja 2023.

Evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Janusz Wojciechowski je ob potrditvi slovenskega strateškega načrta povedal: »Sloveniji čestitam za sprejetje strateškega načrta skupne kmetijske politike, ki kmetom zagotavlja več jasnosti pred začetkom izvajanja 1. januarja 2023. Naj se zahvalim za odlično pripravljalno delo in zelo konstruktiven dialog, ki je prispeval k izboljšanju načrta, na podlagi katerega bomo zgradili trajnosten, odporen in moderen evropski kmetijski sektor.«

SN 2023–2027 zagotavlja pogoje za odporno in konkurenčno pridelavo in predelavo hrane, predvsem preko ohranjanja proizvodnega potenciala in obsega kmetijskih zemljišč ter zagotavljanja primernega in stabilnega dohodka kmetijskih gospodarstev ter zagotavljanjem enakovrednejšega položaja kmetijskih pridelovalcev z odpravo plačilnih pravic. S prilagojenimi pogoji bosta  mladim kmetom omogočena zagon in modernizacija kmetij za izboljšanje njihovega dohodkovnega položaja in s čimer si Slovenija prizadeva za generacijsko prenovo slovenskega kmetijstva. Ukrepi za reševanje okoljsko-podnebnih izzivov so najbolj ambiciozni doslej ter so usmerjeni v varovanje in trajnostno upravljanje z naravnimi viri, blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Skupno bo za izvajanje SN 2023–2027 na voljo 1.798.311.677 evrov. Od tega bo 683.500.469 evrov namenjeno za prvi steber SKP (neposredna plačila, vinski in čebelarski sektor), za drugi steber SKP (razvoj podeželja) pa 1.114.811.208evrov (550.850.960 evrov iz proračuna EU in 563.960.248 evrov iz proračuna Republike Slovenije). Od 563.960.248 evrov integralnega proračuna je sedanja vlada zagotovila še dodatnih 40,5 milijonov evrov.

 

Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027 z vsemi prilogami

Deli z drugimi