9,94 milijona evrov nepovratnih sredstev za nakup nove mehanizacije


  • Datum objave 04.05.2022

9,94 milijona evrov nepovratnih sredstev za nakup nove mehanizacije

  • Datum objave 04.05.2022

348 upravičencem je dodeljenih 9,94 milijona evrov nepovratnih sredstev za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa.

26. 4. 2022 se je zaključila obdelava vlog na podukrepu M8.6, ki so bile vložene na 4. javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2021.

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021 je bil objavljen 8. 10. 2021. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 2. 11. 2021 do vključno 10. 1. 2022. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala 10 milijonov evrov.

Namen podpore oziroma operacije je dvigniti  raven gospodarjenja z gozdovi, kar pomeni predvsem:

  •  povečanje sečnje v okvirih, ki jih določajo načrti za gospodarjenje z gozdovi,
  •  večja profesionalizacija dela, predvsem v zasebnih gozdovih,
  •  zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu,
  •  uvajanje učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa.

Prejeli smo 377 vlog, izdanih je bilo 348 odločb o pravici do sredstev v skupni višini 9.937.208,91 evra. Ker so vlagatelji zaprosili za več sredstev, kot jih je bilo na voljo, je Agencija 11 vlog zavrnila zaradi porabe sredstev, 16 vlog je bilo zavrnjenih zaradi neizpolnjevanje pogojev, 2 vlogi pa sta vlagatelja umaknila sama.

Deli z drugimi