Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini, Koroška

Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini, Koroška

 • Datum objave 07.07.2021

V okviru tega projekta so se uredile štiri mestne tržnice v Mežiški dolini. Na Ravnah na Koroškem so že imeli tržnico, zato je šlo v tem primeru za obnovo starih in postavitev novih prodajnih mest ter dopolnitev infrastrukture (elektrifikacija). Na Prevaljah in v Mežici pa je šlo dejansko za novogradnje, kajti prej tu tržnic niso imeli. V Črni na Koroškem pa je zaradi specifičnosti razpotegnjenega mesta z okoliškimi vasmi šlo za nakup osmih premičnih stojnic, ki jih uporabljajo ob raznih prireditvah, v naseljih Rudarjevo in Žerjav pa so dejansko na novo uredili tudi tržni prostor s prodajnimi mesti (prodajne hiške) in vso potrebno infrastrukturo, kjer imajo lokalni pridelovalci možnost prodaje svojih produktov.

Ozadje

“Želja in potreba lokalnih skupnosti na območju naše LAS Mežiške doline je bila, da bi vsako mestece ali kraj imel nek centralni kraj, na katerem se ne bi dogajala izključno prodaja, temveč tudi druge vzporedne dejavnosti. Pojem mestnih tržnic že od nekdaj pojmujemo tudi kot neko stičišče, kjer se ljudje, poleg tega da nakupujejo, tudi srečujejo in družijo.” (ga. Viktorija Barbič, LAS Mežiške doline)

Cilji

Cilj je bil ureditev prostorov za prodajo in s tem spodbuda lokalnim pridelovalcem, da svoje pridelke in izdelke prodajo v lokalnem območju in da se postopno poveča lokalna pridelava in predelava.

Strateški oz. dolgoročni cilji izvedbe operacije so:

 • vsestranski razvoj občin in razvoj mestnih središč;
 • popestritev turistične ponudbe v Mežiški dolini;
 • boljši ekonomski položaj območja in nova delovna mesta;
 • večja samooskrba območja ter
 • dvig nivoja zavedanja prebivalstva o pomenu zdrave prehrane in boljše zdravje prebivalstva.

Operativni cilji operacije pa so bili:

 • vzpostaviti osnovne pogoje za trženje lokalnih pridelkov in proizvodov v mestih in s tem spodbuditi razvoj ponudbe in povpraševanja po lokalnih proizvodih in storitvah za večjo trajnostno lokalno samooskrbo ter za boljši ekonomski položaj območja in nova delovna mesta;
 • oživitev dogajanja v mestnih jedrih – vzpostaviti pogoje za povezovanje in zbiranje vseh generacij s celotnega območja doline (preprečevanje socialne izključenosti določenih ciljnih skupin) ter
 • povezanost štirih mestnih tržnic (model delovanja tržnic).

Glavne aktivnosti

UREDITEV TRŽNICE NA RAVNAH NA KOROŠKEM

Na obstoječi tržnici na Ravnah na Koroškem so bile izvedene naslednje aktivnosti:

 • Na območju tržnice sta na dveh mestih nameščeni označevalni tabli z obojestranskim napisom “MESTNA TRŽNICA”;
 • Na območju tržnice so urejena priključna mesta za elektriko;
 • Obnovljenih je bilo 7 prodajnih lesenih hišic. Dela so zajemala barvanje hišic z illumina barvo za osvetlitev in izdelavo ter montažo dodatnih kovinskih in lesenih strešnih obrob;
 • Kupljenih je bilo 10 premičnih stojnic, narejenih iz smrekovega masivnega lesa, ki so površinsko zaščitene z lak lazuro v zelenem odtenku. Ostrešje je krito z nepremočljivim platnom z natisnjenim grbom občine. Stojnice imajo odlagalno polico.

UREDITEV TRŽNICE NA PREVALJAH

Izvedene so bile naslednje aktivnosti:

 • Postavljena je bila jeklena nadstrešnica v tlorisni površini 50 m2;
 • Kupljena in postavljena sta bila dva kontejnerja zaprtega tipa za prodajo izdelkov. Kontejnerja sta opremljena z dodatno notranjo opremo, ki je nujna za delovanje tržnice tudi v zimskem času (umivalnik, bojler za sanitarno vodo, radiator,…);
 • Urejen je bil odprti prostor cca 15 m2 za prodajo izdelkov na prostem – na primer suha roba in drugi večji izdelki.;
 • Kupljen in postavljen je bil sanitarni kontejner, ki je predelan tako, da omogoča uporabo tudi invalidom, saj zadošča vsem normativom (širina vrat, dovolj velik prostor za obračanje, dodatno so se uredile klančine za premagovanje ovir). Sanitarni kontejner je opremljen z dodatno notranjo opremo, ki je nujna za funkcioniranje tudi v zimskem času (umivalnik, bojler za sanitarno vodo, radiator, zaščita instalacij);
 • Postavljen je bil pitnik, na novo so bila posajena drevesa;
 • Območje tržnice smo opremili tudi z urbano opremo (klopi, koši za smeti);
 • Urejenih je bilo 14 parkirišč, vključno s parkirnim mestom za invalide;
 • Obnovljene so bile inštalacije: vodovod, kanalizacija, elektrovod in javna razsvetljava.

UREDITEV TRŽNICE V MEŽICI

V Mežici je bil zgrajen lahek, odprt objekt tlorisne površine cca 140 m2. Konstrukcija objekta je betonska (betonski stebri), zunanji del je obdelan z lesenimi letvicami, prav tako je lesen strop objekta. Na vzhodni in zahodni strani je fasada objekta iz Alucobond materiala in na zahtevo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije bo obraščena z zelenjem. V objektu so betonski stebri ob katerih bomo kasneje postavili pulte za prodajo pridelkov, izdelkov ipd. Z zadnje strani tržnice je možen dostop za dostavo. Objekt bo, poleg dejavnosti tržnice, namenjen tudi za razna druženja. Gre za objekt odprtega tipa z urejenim odvodnjavanjem, z vsemi elektrovodi, javno razsvetljavo ter urejenim javnimi sanitarijami. Za izgradnjo objekta smo pridobili gradbeno dovoljenje. Z investicijo smo uredili dobre pogoje za prodajo lokalnih pridelkov in izdelkov ter tako ponudnike locirali na enem mestu. Prav tako želimo vzpostaviti boljše vzdušje v samem centru kraja ter z raznimi dogodki in prireditvami popestriti življenje kraja.

UREDITEV TRŽNIC V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM

Nabava pomične opreme za delovanje tržnic: Kupljeni sta bili dve leseni prodajni hiški in osem lesenih stojnic – pomična oprema, ki se lahko postavi na katerokoli lokacijo v občini.

Ureditev tržnice v naselju Rudarjevo je zajemala:

 • Ureditev prostora – izravnava in polaganje tlakovcev;
 • Ureditev elektrifikacije in vodovodne napeljave, Ureditev/zasaditev gredic, Nakup in postavitev enega koša, dveh klopi in enega korita za vodo s pipo na zadnjem delu;
 • Postavitev ene označevalne table;
 • Postavitev pomične opreme – predvidoma dve stojnici in ena lesena hiška (pomična oprema se lahko postavi tudi drugje na območju občine).

Ureditev tržnice v naselju Žerjav je zajemala:

 • Ureditev elektrifikacije in vodovodne napeljave;
 • Ureditev/zasaditev gredice;
 • Nakup in postavitev enega koša, dveh klopi in enega korita za vodo s pipo na zadnjem delu;
 • Postavitev ene označevalne table;
 • Postavitev pomične opreme – predvidoma dve stojnici in ena lesena hiška (pomična oprema se lahko postavi tudi drugje na območju občine).

Izvedene so bile tudi promocijske in motivacijske aktivnosti:

 • organizacija različnih dogodkov za aktiviranje lokalnih ponudnikov, prebivalcev in obiskovalcev. Aktivnosti je izvedlo Turistično društvo Črna: Pregled lokalnih ponudnikov kmetijskih in rokodelskih izdelkov; Pripravljen je bil promocijski material – letaki in vabila za društva ter obvestilo o delovanju tržnic in otvoritvenem dogodku;
 • Organizacija semanjega dne – otvoritev tržnice Rudarjevo;
 • Organizacija dneva za izmenjave na tržnici;
 • Načrt dogodkov na tržnicah Rudarjevo in Žerjav v prihajajočih mesecih.

Rezultati/koristi

–    Ekonomski:

Z izgraditvijo oz. ureditvijo tržnic bodo dani pogoji za prodajo doma pridelane, zdrave hrane s čimer se bo izboljšala kvaliteta življenja v občinah, saj bodo do tovrstnih pridelkov prišli tudi prebivalci, ki se ne ukvarjajo s kmetijstvom in ne pridelujejo hrane sami. Delu lokalnega prebivalstva bo dana priložnost za dodatni vir dohodka, na drugi strani pa se bo izboljšala ponudba zdrave in sveže zelenjave ter drugih artiklov za lokalno prebivalstvo in turiste, ki nas bodo obiskali. Za enkrat, glede na to, da smo projekt praktično komaj zaključili, sicer opažamo povečan pretok prebivalstva na teh lokacijah, tudi nekaj več ponudbe, vendar o nekih konkretnih podatkih še ne moremo govoriti. O tem bo več znanega v prihodnjem letu

–    Okoljski in podnebni:

Z vzpostavitvijo lokalnih tržnic povečujemo lokalno pridelavo in predelavo hrane, ki je porabljena lokalno. S tem prispevamo tako k urejeni kulturni krajini kot k zmanjševanju ogličnega odtisa povzročenega z dolgimi transportnimi potmi in intenzivno pridelavo hrane.

– Socialni:

Z načrtovano operacijo se zasleduje cilj vzpostavitve in ureditve mestnih tržnic v urbanih naseljih in vzpostavitev modela za njihovo delovanje in povezovanje. Prepoznana je potreba dviga nivoja samooskrbe z vzpostavitvijo mreže ponudnikov in uporabnikov viška pridelane hrane v lokalnem okolju.

Kontaktna oseba

LAS Mežiške doline, ga. Viktorija Barbič
Naslov: Prežihova ulica 17, 2390 Ravne na Koroškem
Elektronski naslov: info@las-md.si
Telefon: 00386 2 82 17 860
Spletna stran: http://www.las-md.si/
PREDSTAVITVENI VIDEO: Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini, Koroška

Opis in fotografije je pripravil: ČZD Kmečki glas d. o. o.