Tehnološke posodobitve Mlekarne Planika na področju živilsko predelovalne dejavnosti

Tehnološke posodobitve Mlekarne Planika na področju živilsko predelovalne dejavnosti

  • Datum objave 07.07.2021

Po stečaju Kraš Planike je Kmetijska zadruga Tolmin leta 1995 ustanovila novo Mlekarno Planika in zaposlila 52 delavcev. Ponovno so uredili sirarno in začeli s proizvodnjo sira, nehomogeniziranega konzumnega mleka, fermentiranih izdelkov, skute, masla, sirotke, pinjenca … Izdelki, ki jih pridelajo v mlekarni Planika, so izdelani izključno iz mleka, pridelanega na hribovitih območjih občin Tolmin, Kobarid in Bovec, kjer se v poletnih mesecih živina pase, pozimi pa jo rejci krmijo s kakovostno krmo. Poleg tega mleku ne dodajajo dodatkov, saj je že zaradi naštetih dejavnikov zelo kakovostno in predvsem naravno. Uspešno so kandidirali na več javnih razpisih iz naslova ukrepa 123 – Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom iz PRP 2007–2013 za namen tehnoloških posodobitev mlekarne.

Uredili so tudi lastno maloprodajo v Kobaridu, v letu 2010 pa so odprli muzej od Planine do Planike, ki je bil sofinanciran iz ukrepa 323 – Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja.

»Program razvoja podeželja nam je pomagal, da je naša mlekarna iz nekdanjega obrata za predelavo mleka v mleko v prahu postala danes na slovenskem tržišču in tudi širše prepoznavna Mlekarna Planika. Močna blagovna znamka, za katero stojijo visoko kvalitetni mlečni izdelki, je plod dobrega sodelovanja vseh dejavnikov v verigi.«
Anka Lipušček Miklavič, direktorica

Kontakt:

Mlekarna Planika d.o.o. Kobarid
Gregorčičeva ulica 32, 5222 Kobarid
http://www.mlekarna-planika.si
info@mlekarna-planika.si
00386 5 384 10 00