Ureditev sadovnjakov ter izgradnja in oprema sortirno-pakirnega centra za sadje podjetja Evrosad d. o. o. Krško

Ureditev sadovnjakov ter izgradnja in oprema sortirno-pakirnega centra za sadje podjetja Evrosad d. o. o. Krško

  • Datum objave 07.07.2021

Povzetek projekta:

Ureditev sadovnjakov, postavitev protitočnih mrež, nakup kmetijske mehanizacije in oprema hladilnic s sredstvi, namenjenimi posodabljanju kmetijskih gospodarstev, je podjetju Evrosad d. o. o. Krško omogočilo posodobitev in širitev pridelave ter zaposlitev novih delavcev. Z izgradnjo in opremo visoko zmogljivega sortirno-pakirnega centra s sredstvi, namenjenimi dodajanju vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom, pa so avtomatizirali sortiranje in pakiranje sadja, ki ga danes uspešno tržijo v Sloveniji in v tujini.

Ozadje projekta:

Sadjarstvo ima zaradi naravnih danosti v Posavju tradicijo, intenziven razvoj sadjarstva pa sega v leto 1952. Družba Evrosad d.o.o. Krško je bila ustanovljena leta 1995, njena glavna dejavnost je integrirana pridelava 11.000 t sadja letno – jabolk (235 ha), hrušk (40 ha) in breskev (10 ha). Družba ima 18 % sadovnjakov v hribovsko gorskem območju, za te površine prejme plačila zaradi omejenih možnosti na gorskih območjih. Z integriranim sadjarstvom so vključeni v ukrep 214 − Kmetijsko okoljska plačila. Leta 2004 so pridobili še standard GLOBALG.A.P. in leta 2007 Tesco Nature’s Choice.

Danes podjetje zaposluje 137 delavcev, od julija do novembra pa zaposli še 250 sezonskih delavcev. Sadje tržijo v Sloveniji, na območju nekdanje Jugoslavije, dve tretjini pridelave pa izvozijo v Anglijo, Romunijo, Skandinavijo, Rusijo in na Bližnji vzhod.

 

Za uspešno delovanje družbe je bilo treba prenoviti nasade, zato so kandidirali za sredstva ukrepa 121 − Posodabljanje kmetijskih gospodarstev. Uredili so sadovnjake – nove naprave s tržno zanimivimi sortami, postavili protitočne mreže, kupili kmetijsko mehanizacijo (traktorje, trosilce, mulčerje ipd.) in kupili nove »PVC boxe« za shranjevanje pridelka.

Zaradi povečanega obsega pridelave in tržnih zahtev po novih embalažah se je podjetje leta 2009 odločilo za izgradnjo novega sortirno-pakirnega centra in kandidiralo na razpisu za ukrep 123 − Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom.

Danes lahko v novem centru letno spakirajo in odpremijo 35.000 ton sadja, ki ga odkupujejo tudi od drugih slovenskih proizvajalcev. Sortirno linijo sestavljata dve liniji iz 21 vodnih kanalov kapacitete 10 t/h. Omogočeno je sortiranje po barvi, kakovosti, teži in velikosti sadja. Zagotovljena je popolna sledljivost od prevzema zabojnikov v hladilnici do točnega izplena in zaloge v presortiranih zabojnikih.

V pakirnici deluje 5 linij za pakiranje sadja, katerih skupna kapaciteta je 16 t/h. Omogočajo avtomatsko potopitev v vodni kanal, pakiranje v kartone, lepljenje nalepk, egalizacijo teže, pakiranje, avtomatsko deklariranje, zlaganje na paleto, ovijanje palete s folijo itn.

Sortirno-pakirni center je za podjetje velika pridobitev, saj pomeni visoko zmogljivostno avtomatizirano pripravosadja za trg in ustreza najvišjim standardom in predpisom.

V prihodnjih letih v podjetju načrtujejo nadaljnjo ureditev sadovnjakov in postavitev protitočnih mrež, kar bo še izboljšalo konkurenčnost na trgu.

»Sredstva PRP so bila za nas ključnega pomena pri odločitvah za izvedbo investicij v teh težkih gospodarskih pogojih. Investicije so v kmetijstvu, zaradi konkurenčnih tržnih razmer in prilagajanja podnebnim spremembam, življenjskega pomena.«
Boštjan Kozole, direktor

Kontakt: 

Evrosad d. o. o.
Cesta 4. julija 134, 8270 Krško
http://www.evrosad.si/
info@evrosad.si
00386 7 490 41 30

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Deli z drugimi