Posodobitev ekološke zadružne mlekarne – Mlekarna Planika, Kobarid

Posodobitev ekološke zadružne mlekarne – Mlekarna Planika, Kobarid

  • Datum objave 07.07.2021

Izpostavljamo primer dobre prakse, ki je še kako pomemben za ohranjanje našega okolja, ker je to primer, ko s pomočjo sodobne tehnologije ekološka mlekarna, ki je v zadružni lasti, pomaga pri ohranjanju podeželja, zaposluje lokalno prebivalstvo, predeluje lokalno surovino in proizvaja vrhunske in inovativne izdelke iz ekološke pridelave mleka.

 

Kot ekološka mlekarna se zavedamo, da moramo okolico kar najmanj obremenjevati z izpusti in zato smo želeli zmanjšati porabo čistil, vode, časa in energije ter zagotoviti maksimalno varnost tako za zaposlene v mlekarni kot za okolje v katerega smo umeščeni.  Za dolino Soče, ki je eden od naravnih in turističnih biserov Slovenije, je življenje in delo v mlekarni Planika izjemnega pomena, ker vsi kmetje, ki živijo v tej dolini in ki redijo krave molznice lahko oddajo vse količine mleka v našo mlekarno. In ne samo to, da je zagotovljeno in ohranjeno življenje po naših vaseh, zagotovljeno je tudi to, da je pokrajina obdelana, da je dolina Soče lepa in da je privlačna tudi za turiste. Naloga nas, ki delamo v mlekarni Planika, tudi s pomočjo teh novih pridobitev, pa je odkupiti vse kar je pridelano v tej dolini, to čim bolje predelati in potem prodati našim kupcem.‟ (Anka Miklavčič Lipušček)

 

Ozadje

Problem je bil v starem centralnem sistemu čiščenja, pranja, proizvodnih linij (vseh naprav, cevovodov, cistern, posod …), s katerim smo lahko čistili istočasno le eno linijo ter za to čiščenje porabljali veliko čistil, vode, energije in časa. Poleg tega je bilo potrebno sprotno prilagajanje posamičnega čiščenja, glede na to, kaj se je na posamezni liniji proizvajalo. Vsi ti zamudni procesi so nam povečevali stroške in zmanjševali proizvodni izkoristek. Hkrati pa je star sistem za našo ekološko mlekarno pomenil tudi veliko tveganje.

Cilji

S tem projektom, ki je računalniško voden, smo želeli zagotoviti izjemno dobro pranje vseh naprav, vseh cevovodov, cistern in vseh posod, ki jih imamo v sami mlekarni. Ob tem smo želeli zagotoviti manjšo porabo čistil, vode in delovnega časa. Cilj pa je bil tudi doseči tako kar največjo varnost naših zaposlenih v sami mlekarni in bistveno boljšo varnost za okolje.

Glavne aktivnosti

V ta projekt je bilo poleg nas vključenih veliko zunanjih izvajalcev. Najprej je bilo potrebno urediti primerne prostore kamor smo umestili nov CIP (Cleaning In Place) sistem pranja, nato je sledila nabava vse potrebne opreme. V samo izvedbo CIP smo vključili tudi dobavitelje čistil, s katerimi smo optimizirali proces čiščenja s tem da smo na podlagi ustreznih meritev natanko določili tako porabo čistil, vode in potrebnega časa. Potrebno je bilo tudi izobraževanje za vse naše zaposlene, ki s tem sistemom upravljajo.

Rezultati/koristi

–    Ekonomski:

Količina letno predelanega mleka je trenutno nekaj manj kot 600.000 litrov, veliko ga izvažajo v Italijo. Letno pa količina predelanega mleka narašča za približno 5 %.

Istočasno je možno z različnimi recepturami čistiti kar tri proizvodne linije s čimer je bistveno zmanjšana poraba časa ter omogočena tudi večja količina predelanega mleka.

Mlekarna Planika svoje izdelke predeluje v tradicionalne in tudi čedalje bolj inovativne izdelke, kot so siri z vršički konoplje, divjim origanom in dimljeno postrvjo iz Soče, kar dodaja njenim blagovnim znamkam in izdelkom dodano vrednost na trgu.

Podjetje ves čas gradi tudi na razvoju novih in inovativnih izdelkov, za kar prejemajo tudi priznanja:

Posebna nagrada Inštituta za nutricionistko za inovativnost pri spodbujanju lokalne pridelave in predelave živil 2018. Mlekarna Planika odkupuje in predeluje izključno mleko, pridelano na hribovitih lokalnih območjih. Na ta način pomembno pripomorejo k obdelanosti kmetijskih površin, ohranjanje panoge in lokalnemu zaposlovanju. Posebno pozornost posvečajo svežemu pasteriziranemu mleku, ki ima zaradi načina pridelave značilen poln okus. Na to vplivajo prehrana živali, način vzreje, visokogorski predeli odkupljenega območja, kjer se živina poleti pase. Takšno mleko je tudi odlična surovina za raznolike mlečne izdelke, ki jim z veliko mero inovativnosti dodajajo zanimive lokalne sestavine.

Priznanje častnika Finance za najboljše živilo po izboru potrošnikov 2018. S sirom Dobra misel Mlekarna Planika nadaljuje zgodbo o pristnih mlečnih izdelkih iz Soške doline. Osnova zanj je sir Kober, ki ga delajo iz mleka iz hribovskih kmetij v Posočju. Močno sladkobno, a prijetno aromo mu daje divji origano, ki mu po domače rečemo tud dobra misel, po čemer so tudi poimenovali sir. Divji origano nabira lokalna zeliščarica, od katere mlekarna odkupuje zelišča.

–    Okoljski in podnebni vidik:

Na prvem mestu je zagotovljeno izjemno dobro pranje proizvodnih linij in bistveno zmanjšana poraba čistil in vode.

Mlekarna Planika je aktivno vključena tudi v naslednje ukrepe PRP 2014–2020:
– Ekološko kmetovanje (M11): 102,76 ha travinja
– Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami – OMD (M13): 102,87 ha
– Dobrobit živali (M14): 117 živali

Junija 2018 so odprli ogledno ekološko posestvo »Bogata« v Bovcu z okrog 130 kravami molznicami., kjer imajo prirejo ekološkega mleka za linijo svojih ekoizdelkov – mleka, jogurta s konopljinim oljem in sira. Da bi popestrili turistično ponudbo Bovca in zlasti družinam z otroki ponudili prijetno doživetje v naravi med živalmi, so posestvo priredili za oglede, kjer si lahko obiskovalci ogledajo krave in ovce na paši, spoznajo pa tudi zgodovino mlekarstva v Posočju. Izvejo kakšna je razlika med ekološkim in konvencionalnim mlekom, in vidijo, kako mleko predelajo.

Mlekarna Planika je v shemi ekološka pridelava in predelava, za kar ima pridobljene tudi ustrezne certifikate.

– Socialni vidik:

Z načrtnim prisotopom podjetja, da odkopujejo vse mlekov v Dolini Soče, torej tudi od manjših višinskih kmetij, pomembno prispevajo k zaposlovanju in prihodkom na kmetijah.

– Povezovalni vidik:

Mlekarna Planika je zadružno podjetje v lasti Kmetijske zadruge Tolmin, ki združuje 201 članov. Mlekarna Planika odkupuje vse mleko od svojih lokalnih kmetov, v mrežo je vključenih 95 kmetov, ki vsi prihajajo z lokalnega območja Posočja in Idrije.

Pri razvoju svojih izdelkov se povezujejo tudi z drugimi dobavitelji kot je lokalna zeliščarka, ki zagotavlja divjo origano za njihov inovativni sir Dobra misel in z ekološko kmetijo Ileršič, ki dobavlja konopljo za njihov prav tako nagrajeni inovativni izdelek sir s konopljinimi vršički ter jogurt s konopljinim oljem.

– Prenosljivost:

V okviru projekta je več stvari, ki so lahko prenosljive na druga območja:

– povezovanje kmetov v zadrugo

– razvoj inovativnih izdelkov preko vključevanja lokalnih sestavin

– posodobitev proizvodnje s CIP sistemom za pranje

 

Kontaktna oseba

Anka Miklavčič Lipušček,
Mlekarna Planika d.o.o.
Gregorčičeva 32
5222 Kobarid

Elektronski naslov: anka.lipuscek@mlekarna-planika.si  
Telefon: 00386 41 693 141
Spletna stran: www.mlekarna-planika.si
Dodatne povezave: VIDEO “Produkti mlekarne Planika”

PREDSTAVITVENI VIDEO: Posodobitev ekološke zadružne mlekarne – Mlekarne Planika, Kobarid

Opis in fotografije je pripravil: ČZD Kmečki glas d. o. o.

Proizvodna linija v Mlekarni Planika

Proizvodna linija v Mlekarni Planika

 

Direktorica Mlekarne Planika, Anka Miklavčič Lipušček

 

Proizvodn alinija v mlekarni

Deli z drugimi
Statistična regija

Goriška

Področja ukrepanja

Izboljšanje okolja

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M4.2