Ohranjanje kmetijske proizvodnje na hribovsko gorskem območju – družina Srebnik

Ohranjanje kmetijske proizvodnje na hribovsko gorskem območju – družina Srebnik

  • Datum objave 07.07.2021

Povzetek vsebine projekta

Kmetija se je vključila v ukrepe 2. osi ohranjanje okolja in podeželja z namenom ohranjanja kmetijske proizvodnje. Pridobljena sredstva služijo za pokrivanje razlike, zaradi višjih stroškov pridelave na gorsko višinskem območju. Sredstva iz ukrepov 211 bistveno prispevajo k izboljšanju ekonomskega položaja na kmetiji.

Kratka predstavitev pravne osebe / kmetije

Višinska kmetija po domače SREBNIK leži kot celk na nadmorski višini 980 m. Proizvodnja usmeritev na kmetiji je prireja mleka. S čredo krav (70 % lisasta pasma) dosegajo mlečnost 5.400 l na kravo, kar pri 18 kravah predstavlja letno tržno proizvodnjo 93.000 l. Kmetija obsega 9,42 ha kmetijskih zemljišč in 23,70 ha gozda. Poleg lastnih zemljišč obdelujejo še 8,5 ha zemljišč v najemu.

Na kmetiji živijo tri generacije. Lastnik je zaposlen in aktivno dela na kmetiji v popoldanskem času. V veliko pomoč pri delu na kmetiji sta starša in njegova žena.

Cilji

Pridobljena sredstva 2. osi PRP v veliki meri pripomorejo k ohranjanju kmetijske proizvodnje. Posledično se kmetijska zemljišča ohranjajo in varujejo pred zaraščanjem. Ohranja se kulturna krajina in poseljenost podeželja.

Glavne aktivnosti

Na kmetiji si prizadevajo ohranjati letni dohodek, kar jim omogoča posodabljanje kmetijske proizvodnje. Zadnja leta so z lastnimi sredstvi (prihodki iz kmetijske proizvodnje, gozda, neposredna plačila, plača iz zaposlitve izven kmetije) v celoti posodobili kmetijsko mehanizacijo z linijo za spravilo osnovne krme. V veliko pomoč so jim bila tudi sredstva pridobljena iz naslova ukrepa 112 Pomoč mladim prevzemnikom kmetij. Na kmetiji prejema prejšnji lastnik, oče mladega prevzemnika, rento iz ukrepa 113 Zgodnje upokojevanje kmetov. Mladi prevzemnik načrtuje, da bo v bližnji prihodnosti posodobil hlev in tako izboljšal pogoje dela ter dobrobit živali.

Rezultati/koristi

Pridobljena sredstva prejemniku pomenijo veliko podporo pri uresničevanju zastavljenih ciljev pri ohranjanju vitalnosti kmetije in so velika vzpodbuda za nadaljnje delo. Na kmetiji so tudi s pomočjo teh sredstev ohranili eno delovno mesto – za ženo mladega prevzemnika.

Pridobljene izkušnje/znanje, ki ga želite posredovati

Nosilec v celoti podpira ukrepe 2. osi PRP, vendar želi, da bi bila sredstva pridobljena na osnovi dejansko dosežene proizvodnje. Nosilec KMG meni, da je potrebno ohraniti obstoječo obliko podpore za OMD.

Spletna stran naložbe/projekta/pravne osebe: /

Kontakt:

Robert Plimon
robert.plimon@gmail.com
00386 2 8783 657
00386 40 580 680

Deli z drugimi