Nov hlev za mlado živino in ureditev prostorov za predelavo – Kmetija Flis, Savinjska dolina

Nov hlev za mlado živino in ureditev prostorov za predelavo – Kmetija Flis, Savinjska dolina

  • Datum objave 07.07.2021

Kmetija Flis je zmagovalka v okviru kampanje “EU projekt, moj projekt 2019”! Več… 

Ozadje

Kmetija Flis po domače leži v Sp. Grušovljah pri Šempetru v Savinjski dolini, v občini Žalec na nadmorski višini 280 m. Na kmetiji obdelujejo med 60 in 70 ha kmetijskih površin. Na kmetiji živijo tri generacije. Kmetija se je specializirala v rejo krav molznic, v prirejo mleka in v zadnjih letih tudi v predelavo.

Na kmetiji Četina so namreč na pobudo očeta Jožeta že v letu 2009 poskusno začeli s predelavo mleka. Prostore so si ustrezno uredili v kletnih prostorih stare stanovanjske hiše. Ker so z dobrimi izdelki (skuto in mladimi siri) prepričali potrošnike, se je predelava iz meseca v mesec večala in iskali so rešitev za razširitev predelovalnih prostorov. Hkrati pa so imeli neustrezne pogoje za presušene krave izven laktacije, za krave, ki so zaradi poškodb in obolenj začasno premeščene iz proizvodne. Te so uhlevljali v starem gospodarskem poslopju. V letu 2016 so se odločili, da za mlado govedo, plemenske telice, presušene in poškodovane krave zgradijo nov hlev, star hlev pa uredijo v prostor za predelov mleka in degustacijo izdelkov.

 

‟Z naložbo v novi hlev za rejo presušenih krav in mlade govedi smo pridobili na vseh segmentih, kot so dobrobit živali in izboljšani delovni pogoji kot tudi na večji produktivnosti in izboljšanju konkurenčnosti kmetije. Z naložbo obnove starega gospodarskega poslopja pa postopoma višamo kapacitete predelanega mleka glede na povpraševanje po izdelkih na trgu. Z naložbo smo na kmetiji izboljšali pogoje dela v dejavnosti, racionalizirali delovni čas, dosegli večji delovni učinek, zmanjšali stroške na enoto proizvoda in glede na izpopolnjeno, tehnološko dovršeno opremo hladilnic smo računali tudi na izboljšanje kvalitete izdelkov ob vsem tem pa seveda tudi na primeren dohodek, ki bo omogočil normalno preživetje vseh družinskih članov in obstoj kmetije.‟ (Damijan Četina)

Cilji

 

NOV HLEV ZA MLADO ŽIVINO

1, izboljšanje pogojev reje mlade živine

2. ureditev pogojev za telitev

3. izboljšanje pogojev za prehrano živali glede na potrebe

 

UREDITEV PROSTOROV ZA PREDELAVO:

  1. izboljšanje pogojev za predelavo mleka
  2. pridobitev novih strojev in posledično povečanje možnosti predelave mleka
  3. povečanje prepoznavnosti blagovne znamke: FLIS kjer se kravice same pomolzejo.

 

Cilji naložbe v novi hlev so dobrobit živali, izboljšani delovni pogoji in večja produktivnost in izboljšanje konkurenčnosti kmetije. Pričakuje se uspešna in učinkovita vzreja plemenskih telic, katere bodo poleg za lastno obnovo črede lahko šle tudi v prodajo.

Cilji iz dopolnilne dejavnosti so: predelavo mleka še povečati, kakovost izdelkov pa obdržati na trenutni visoki ravni, z novimi prostori pa izboljšati in razširiti vrsto ponudbe izdelkov, kar bo pripomoglo k večji konkurenčnosti in večji prodaji.

 

Glavne aktivnosti

  • Ogled in predstavitev kmetije in predelave mleka na kmetiji (prikaz poti mleka od krave do mlečnega izdelka)
  • degustacije mlečnih izdelkov  
  • vodene igre za otroke (ustvarjalne delavnice, plezanje po plezalni steni…)

 

Rezultati/koristi

Z naložbo v novi hlev za rejo presušenih krav in mlade govedi smo pridobili na vseh segmentih, kot so dobrobit živali in izboljšani delovni pogoji kot tudi na večji produktivnosti in izboljšanju konkurenčnosti kmetije. Z naložbo obnove starega gospodarskega poslopja pa postopoma višamo kapacitete predelanega mleka glede na povpraševanje po izdelkih na trgu. Z naložbo smo na kmetiji izboljšali pogoje dela v dejavnosti, racionalizirali delovni čas, dosegli večji delovni učinek, zmanjšali stroške na enoto proizvoda in glede na izpopolnjeno, tehnološko dovršeno opremo hladilnic smo računali tudi na izboljšanje kvalitete izdelkov ob vsem tem pa seveda tudi na primeren dohodek, ki bo omogočil normalno preživetje vseh družinskih članov in obstoj kmetije.

Kontaktna oseba

Damijan in Darija Četina,
Spodnje Grušovlje 6, 3311 Šempeter v Savinjski dolini
Elektronski naslov: darja.cetina@gmail.com
Telefon: 051 325 810
Spletna stran:
http://kmetijaflis.si/

 

Opis in fotografije je pripravil: ČZD Kmečki glas d. o. o.

Deli z drugimi
Statistična regija

Savinjska

Področja ukrepanja

Izboljšanje konkurenčnosti

PRP

PRP 2014-2020 do 2022

Ukrepi PRP 2014 - 2020

M4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, M4.2