Postavitev rastlinjaka in prenova hleva – Turistična kmetija Urška

Postavitev rastlinjaka in prenova hleva – Turistična kmetija Urška

  • Datum objave 07.07.2021

Turistična kmetija Urška ima ekološko kmetijsko dejavnost in turistično dejavnost, ki ena brez druge na kmetiji ne bi mogle obstajati. V ekonomskem smislu podpirata ena drugo, da sta na ta način lahko rentabilni in nudita redna delovna mesta celotni družini.

Ozadje

Imamo ekološko kmetijo velikosti 14 hektarjev od tega je 5 hektarjev gozda, ostalo pa so obdelovalne površine. Smo majhna kmetija in naša prednost je ta da vse kar pridelamo postrežemo doma na mizi našim gostom. Imamo več kot 80 odstotkov svojih lastnih proizvodov. Zato imamo tudi zelo pestro pridelavo – od poljščin, zelenjave, sadja, lešnikov, jagodičevja,… pol hektarja vinograda in dva rastlinjaka. Smo kmetija kot so bile nekoč – z izjemno raznovrstno in samozadostno pridelavo (prireja živali in rastlinska pridelava). V našem primeru to pomeni, da pridelamo dovolj za lastno samooskrbo in dovolj za postrežbo našim gostom.

Na kmetiji se s turistično dejavnostjo ukvarjamo že 18 let. To dejavnost je nekdaj opravljala moja mama. Ko sem kmetijo in turistično dejavnost na njej nasledila kot mladi gospodar pa sva se z možem Jernejem oba na njej tudi zaposlila. Oba z možem sva namreč opustila redne službe (oba sva fakultetno izobražena, jaz sem ekonomistka, mož pa gradbeni inženir) in se v celoti posvetila dejavnostim na kmetiji. Pri najini odločitvi, da greva po svoji poti preživetja na lastni kmetiji, gre predvsem za veliko izboljšanje kvalitete življenja. Živimo od turizma na kmetiji. Naša kmetija ne bi preživela kot kmetija s klasično kmetijsko dejavnostjo – pri nas brez turizma ne bi bilo kmetije in brez kmetije s tako pestrostjo proizvodov ne bi bilo turizma. Obe dejavnosti sta tako močno povezani da ena brez druge ne bi mogle obstajati in tudi z možem ne bi mogla biti zaposlena na njej.

‟Ker doslej nismo imeli ustreznega hleva nismo mogli govoriti, kljub ekološki pridelavi krme, o ekološki prireji živali. Imeli pa smo tudi potrebo po še enem rastlinjaku. S prijavo na razpis za podukrep 6.1. iz PRP pa smo dobili priliko da čim prej v celoti postanemo ekološka kmetija. Razpis se nam je ponudil kot priložnost, da svoje cilje uresničimo prej kot bi jih sicer. Prvič smo se tudi lahko prijavili na nek tak razpis kot je bil podukrep PRP 6.1. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Ta razpis nam je bil pisan na kožo. Doslej smo pri vsakem razpisu izpadli, ker smo imeli premajhno proizvodnjo – recimo za namakanje mi nimamo 1 ha površin. Tisto kar bi rabili za lastno porabo in za porabo v turistični dejavnosti pridelamo na manjših površinah. Za posamezne kulture imamo premajhne površine, šparglje imamo recimo na manj kot 100 m2 in zato nismo upravičeni do nekega dodatka, čeprav jih pridelujemo ekološko.‟ (Urška Topolšek Planinšek)

Cilji

Cilj je bil, da smo v celoti ekološka kmetija. S trajnostjo se na kmetiji ukvarjamo že več kot desetletje in cilj nam je, da se na našem primeru izobrazijo tudi drugi ljudje, da naše znanje in izkušnje prenesemo na njih.

 

Glavne aktivnosti

Ko smo prejeli pozitivno odločbo na našo vlogo smo najprej kupili in postavili nov rastlinjak ter kupili okopalnik (motokultivator) s katerim lahko obdelujemo površine tako v rastlinjakih kot na manjših obdelovalnih površinah. Sedaj pa prenavljamo še hlev, v katerem bomo imeli vgrajen tudi video nadzor. Prenova hleva se nam je zavlekla, ker so bili gradbeniki ob sedanji konjukturi preveč zasedeni. Z prenovo hleva smo pravkar pričeli in jo bo končana v roku enega meseca. Že v lanskem in začetku letošnjega leta smo zaradi obnove pričeli s praznenjem hleva in nismo nadomeščali novih živali. Po zaključku njegove prenove pa bomo šli v nakup živali iz ekološke reje.

 

Rezultati/koristi

–    Ekonomski:

Direktnih finančnih učinkov ne bo. Predvsem si bomo olajšali delo in si prihranili nekaj časa. S postavitvijo novega rastlinjaka pa smo dosegli to, da nam površine v enem rastlinjaku pozimi počivajo. S prenovo hleva pa se bo zmanjšala tudi količina dela pri prireji živali. Na ta način se nam bo predvsem močno povečala kvaliteta našega življenja, kar pa je težko merljivo s finančnega vidika.

–    Okoljski:

Projekt nam bo prinesel za nas, glede na naše želje po popolnoma trajnostnem načinu gospodarjeja, velik pozitiven učinek. Odslej bodo namreč tudi naše živali rejene pod vsemi pogoji ekološke prireje in kmetija bo kot celota delovala povsem na trajnosten način.

– Povezovalni vidik:

Naša kmetija je član Združenja turističnih kmetij Slovenije. Imamo tudi mednarodni certifikat Green key, ki potrjuje, da je vse kar vidite na naši kmetiji slovenskega izvora. V okviru certifikacije Zelene sheme slovenskega turizma pa smo prejeli certifikat Green Accommodation.

 

Kontaktna oseba

Turistična kmetija Urška, Urška Topolšek Planinšek
Križevec 11 a, 3206 Stranice
Elektronski naslov: info@kmetija-urska.si
Telefon: 00386 31 249 812

Spletne strani:
http://www.kmetija-urska.si

PREDSTAVITVENI VIDEO: Postavitev rastlinjaka in prenova hleva – Turistična kmetija Urška

Opis in fotografije je pripravil: ČZD Kmečki glas d. o. o.